Forum


Powrót Poufny charakter informacji

B.

Beata .....

0

W nawiązaniu do wątku poniżej...
Art. 8 ust. 2a
Jak należy rozumieć „poufny charakter informacji” o którym wspomina art. 8 ust. 2a.
Zakładając, że przepisem wykonawczym do powyższego jest art. 37 ust. 6 ustawy Pzp, tak się zastanawiam o jakich informacjach mówi art. 8 ust. 2a?
Czy są to informacje „poufne” w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych?
Czyli jak by to wyglądało w praktyce: wyłączmy część niejawną z jawnego OPZ, a kolejno, zgodnie z wymogiem określonym w art. 37 ust. 6 dla ochrony poufnego charakteru informacji nakładam na wykonawcę wymogi płyną z ustawy o ochronie info niejawnych, czyli żądam co najmniej do wgądu poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o odbytym szkoleniu…ale tak naprawdę czy ja mogę stawiać takie oczekiwania w ramach „klasycznego” brzmienia ustawy ? czy nie jest to forma „ukrytego warunku”?
A teraz od drugiej strony: może „poufny charakter informacji” jest bardziej w rozumieniu potocznym i odnosi się np. do tzw. informacji „wrażliwych”. Czyli… włączam cześć OPZ, nakładam jakieś w zasadzie niewiadome i subiektywne środki ochrony i jednocześnie kwalifikacji wykonawców do zapoznania się z tą „wrażliwą” częścią… tylko tak naprawdę co jeśli się ktoś nie zapozna a złoży ofertę i co gorsza najkorzystniejszą…Zamawiający nie udostępni np. infrastruktury na której musi pracować wykonawca? Albo co w sytuacji kiedy „złośliwy” wykonawca zwróci się o dostęp w trybie dostępu do informacji publicznej… - jaki sens miałoby to wyłączenie?
Drodzy Państwo proszę pomóżcie bo im dłużej czytam tą ustawę tym mniej wiem a w zakresie art. 8 ust. 2a komentarze do Pzp też są raczej ubogie
W nawiązaniu do wątku poniżej... Art. 8 ust. 2a Jak należy rozumieć „poufny charakter informacji” o którym wspomina art. 8 ust. 2a. Zakładając, że przepisem wykonawczym do powyższego jest art. 37 ust. 6 ustawy Pzp, tak się zastanawiam o jakich informacjach mówi art. 8 ust. 2a? Czy są to informacje „poufne” w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych? Czyli jak by to wyglądało w praktyce: wyłączmy część niejawną z jawnego OPZ, a kolejno, zgodnie z wymogiem określonym w art. 37 ust. 6 dla ochrony poufnego charakteru informacji nakładam na wykonawcę wymogi płyną z ustawy o ochronie info niejawnych, czyli żądam co najmniej do wgądu poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o odbytym szkoleniu…ale tak naprawdę czy ja mogę stawiać takie oczekiwania w ramach „klasycznego” brzmienia ustawy ? czy nie jest to forma „ukrytego warunku”? A teraz od drugiej strony: może „poufny charakter informacji” jest bardziej w rozumieniu potocznym i odnosi się np. do tzw. informacji „wrażliwych”. Czyli… włączam cześć OPZ, nakładam jakieś w zasadzie niewiadome i subiektywne środki ochrony i jednocześnie kwalifikacji wykonawców do zapoznania się z tą „wrażliwą” częścią… tylko tak naprawdę co jeśli się ktoś nie zapozna a złoży ofertę i co gorsza najkorzystniejszą…Zamawiający nie udostępni np. infrastruktury na której musi pracować wykonawca? Albo co w sytuacji kiedy „złośliwy” wykonawca zwróci się o dostęp w trybie dostępu do informacji publicznej… - jaki sens miałoby to wyłączenie? Drodzy Państwo proszę pomóżcie bo im dłużej czytam tą ustawę tym mniej wiem a w zakresie art. 8 ust. 2a komentarze do Pzp też są raczej ubogie
1
2018-01-18 09:45 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

No to jest już Pani co najmniej drugą osobą mocującą się z tym art.
Uważa, że jeżeli żądamy poświadczenia o posiadanych zasobach - osobach, które odbyły szkolenia, posiadają dokument itd. to stawiamy warunek, nie ukryty, tylko warunek udziału w postępowaniu.
Wobec powyższego, jeżeli żądamy to musimy mieć uzasadnienie co do tajności dokumentów. W innym przypadku nie ma podstaw do postawienia warunku.
Odczucia z czytaniem i wiedzą to miewam podobne :) dodałabym do tego zapętlenie wokół własnej osi.
No to jest już Pani co najmniej drugą osobą mocującą się z tym art. Uważa, że jeżeli żądamy poświadczenia o posiadanych zasobach - osobach, które odbyły szkolenia, posiadają dokument itd. to stawiamy warunek, nie ukryty, tylko warunek udziału w postępowaniu. Wobec powyższego, jeżeli żądamy to musimy mieć uzasadnienie co do tajności dokumentów. W innym przypadku nie ma podstaw do postawienia warunku. Odczucia z czytaniem i wiedzą to miewam podobne :) dodałabym do tego zapętlenie wokół własnej osi.
1
2018-01-18 12:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy