Forum


Powrót przetarg powyżej progów

M.

Małgorzata .....

32

Czy wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku w zakresie zdolności zawodowej i technicznej oraz wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z postępowania skoro spełnienie powyższego warunku wykonawca oświadcza wypełniając odpowiednie rubryki w JEDZu ?
Czy wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku w zakresie zdolności zawodowej i technicznej oraz wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z postępowania skoro spełnienie powyższego warunku wykonawca oświadcza wypełniając odpowiednie rubryki w JEDZu ?
1
2018-01-19 07:57 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wraz z ofertą wykonawca składa JEDZ. Zamawiający decyduje czy rubryki/pkt dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu (o ile były postawione) są wypełniane czy też zaznaczane jest oświadczenie, że wykonawca spełnia postawione warunki. Dokumenty wg rozporządzenia na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu i spełnienia warunków składane są na wezwanie.
Wraz z ofertą wykonawca składa JEDZ. Zamawiający decyduje czy rubryki/pkt dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu (o ile były postawione) są wypełniane czy też zaznaczane jest oświadczenie, że wykonawca spełnia postawione warunki. Dokumenty wg rozporządzenia na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu i spełnienia warunków składane są na wezwanie.
1
2018-01-19 09:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy