Forum


Powrót Kiedy informujemy wykonawcę o odrzuceniu oferty ?

M.

Malwina .....

24

3 części zamówienia, około 5 ofert w każdej części. Jeden z wykonawców podlega odrzuceniu w dwóch częściach będzie badany w części trzeciej i wezwany do uzupełnienia JEDZ w zakresie 3 części zamówienia. pewnie się domyśli, że coś jest nie tak, że jest tylko wezwany do 3 części a nie do każdej. Kiedy powinnam go poinformować o odrzuceniu jego oferty w części I i II w momencie wyboru najkorzystniejszej oferty?
3 części zamówienia, około 5 ofert w każdej części. Jeden z wykonawców podlega odrzuceniu w dwóch częściach będzie badany w części trzeciej i wezwany do uzupełnienia JEDZ w zakresie 3 części zamówienia. pewnie się domyśli, że coś jest nie tak, że jest tylko wezwany do 3 części a nie do każdej. Kiedy powinnam go poinformować o odrzuceniu jego oferty w części I i II w momencie wyboru najkorzystniejszej oferty?
1
2018-01-19 09:46 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Po nowelizacji informujemy niezwłocznie, czyli wiem już o odrzuceniu i wysyłam info.
Też tak mam, że złożą na kilka części, a po rankingu wzywam tylko do jednej. Każda część toczy się własnym rytmem.
Po nowelizacji informujemy niezwłocznie, czyli wiem już o odrzuceniu i wysyłam info. Też tak mam, że złożą na kilka części, a po rankingu wzywam tylko do jednej. Każda część toczy się własnym rytmem.
1
2018-01-19 09:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy