Forum


Powrót kopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby

A.

Anna .....

30

Jak podejść do tematu?
postępowanie ze środków unijnych, poniżej progu, otwarcie ofert 29.12.2017r. Wykonawca do oferty dołączył wymagany wykaz osób skierowanych do realizacji zmaówienia
Moje pytanie (jak podejśc do tematu)
przed podpisaniem umowy zażądałam zgodnie z SIWZ
- kopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego osób podanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia (w przypadku konieczności wpisu do właściwej Izby na podstawie obowiązujących przepisów).
Podpisanie umowy 21.01.2018r. Czy aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego osób podanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia (w przypadku konieczności wpisu do właściwej Izby na podstawie obowiązujących przepisów) ma być ważne na dzień składania ofert czy na dzień podpisania umowy????
Jak podejść do tematu? postępowanie ze środków unijnych, poniżej progu, otwarcie ofert 29.12.2017r. Wykonawca do oferty dołączył wymagany wykaz osób skierowanych do realizacji zmaówienia Moje pytanie (jak podejśc do tematu) przed podpisaniem umowy zażądałam zgodnie z SIWZ - kopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego osób podanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia (w przypadku konieczności wpisu do właściwej Izby na podstawie obowiązujących przepisów). Podpisanie umowy 21.01.2018r. Czy aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego osób podanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia (w przypadku konieczności wpisu do właściwej Izby na podstawie obowiązujących przepisów) ma być ważne na dzień składania ofert czy na dzień podpisania umowy????
1
2018-01-19 10:41 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Uprawnienia, zaświadczenia są wydawane albo "na zawsze" - bo uzyskaliśmy uprawnienia, albo na "okres" jeżeli takie są wymagania. Jeżeli żądam przed podpisaniem umowy to na ten moment mają być aktualne i ważne. Chyba, że to jeszcze inaczej zostało opisane w siwz.
Uprawnienia, zaświadczenia są wydawane albo "na zawsze" - bo uzyskaliśmy uprawnienia, albo na "okres" jeżeli takie są wymagania. Jeżeli żądam przed podpisaniem umowy to na ten moment mają być aktualne i ważne. Chyba, że to jeszcze inaczej zostało opisane w siwz.
1
2018-01-19 12:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy