Forum


Powrót tajemnica przedsiębiorstwa

A.

Anna .....

Fachowiec 131

kryterium oceny ofert i warunek - doświadczenie lektora na szkolenie z j. angielskiego na usługi społeczne. Wykonawca zastrzegł jako tajemnice przedsiębiorstwa wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia. My jako zamawiający uznaliśmy za skuteczne zastrzeżenie. Ten wykaz też jest załącznikiem do umowy. I jak ta tajemnica ma być zachowana, jeżeli osoby odpowiedzialne za realizacje tej umowy muszą mieć wgląd do niej, bo muszą znać nazwisko lektora, który będzie przeprowadzał szkolenie. A poza tym, jak to będzie w moim przypadku, czy po przeprowadzeniu postępowania umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej art. 139 ust. 3 tak mówi. Co mam uczynić???
kryterium oceny ofert i warunek - doświadczenie lektora na szkolenie z j. angielskiego na usługi społeczne. Wykonawca zastrzegł jako tajemnice przedsiębiorstwa wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia. My jako zamawiający uznaliśmy za skuteczne zastrzeżenie. Ten wykaz też jest załącznikiem do umowy. I jak ta tajemnica ma być zachowana, jeżeli osoby odpowiedzialne za realizacje tej umowy muszą mieć wgląd do niej, bo muszą znać nazwisko lektora, który będzie przeprowadzał szkolenie. A poza tym, jak to będzie w moim przypadku, czy po przeprowadzeniu postępowania umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej art. 139 ust. 3 tak mówi. Co mam uczynić???
1
2018-01-22 08:04 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Co do zasady umowy zawierane w zamówieniach publicznych są jawne :) Skoro ta tajemnica przedsiębiorstwa jest załącznikiem i została podjęta decyzja, że jest to tajemnica przedsiębiorstwa to trudno jest to teraz ujawniać. Wszystkie osoby upoważnione ze strony Zamawiającego mają prawo wglądu do dokumentów przetargowych. Nie wiem jakie zasady obowiązują w Twojej firmie przy "obrocie" takimi dokumentami. Może podpisuje się oświadczenie/dokument o zachowaniu w tajemnicy udostępnianych danych - na zasadzie oświadczenia o zachowaniu poufności. Trudno sobie wyobrazić, że osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego nie wie kto prowadzi zajęcia, a trener po przyjściu na zajęcia kiwnie głową i nie przedstawi się?
Tajność do złożenia oferty może i była zasadna ale przy realizacji nie uda im się ukryć kto prowadzi szkolenie.
Co do zasady umowy zawierane w zamówieniach publicznych są jawne :) Skoro ta tajemnica przedsiębiorstwa jest załącznikiem i została podjęta decyzja, że jest to tajemnica przedsiębiorstwa to trudno jest to teraz ujawniać. Wszystkie osoby upoważnione ze strony Zamawiającego mają prawo wglądu do dokumentów przetargowych. Nie wiem jakie zasady obowiązują w Twojej firmie przy "obrocie" takimi dokumentami. Może podpisuje się oświadczenie/dokument o zachowaniu w tajemnicy udostępnianych danych - na zasadzie oświadczenia o zachowaniu poufności. Trudno sobie wyobrazić, że osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego nie wie kto prowadzi zajęcia, a trener po przyjściu na zajęcia kiwnie głową i nie przedstawi się? Tajność do złożenia oferty może i była zasadna ale przy realizacji nie uda im się ukryć kto prowadzi szkolenie.
1
2018-01-22 08:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy