Forum


Powrót Cena - inaczej słownie a inaczej cyfrowo

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Co w przypadku gdy wykonawca złożył ofertę z ceną ryczałtową np. 1,032 zł a słownie wpisał jeden złoty trzydzieści dwa grosze. Nie ma żadnego formularza cenowego ani kosztorysu, a zamawiający wymagał podania ceny z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Co w przypadku gdy wykonawca złożył ofertę z ceną ryczałtową np. 1,032 zł a słownie wpisał jeden złoty trzydzieści dwa grosze. Nie ma żadnego formularza cenowego ani kosztorysu, a zamawiający wymagał podania ceny z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
1
2018-01-22 11:08 0

M.

Marta .....

27

Może to pomoże: KIO 773/16 "jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie"
Może to pomoże: KIO 773/16 "jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie"
1
2018-01-22 11:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy