Forum


Powrót pytania do SIWZ

M.

Marek .....

1

Czy wniosek o wydłużenie terminu składania ofert złożony przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu przetargowym w trybie ograniczonym, Zamawiający ma traktować tak samo jak pytania do SIWZ i zgodnie z art. 38 ust. 1 Pzp nie musi na ww. wniosek odpowiadać jeśli wpłynął on do Zamawiającego po terminie obowiązku udzielania odpowiedzi ?
Czy wniosek o wydłużenie terminu składania ofert złożony przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu przetargowym w trybie ograniczonym, Zamawiający ma traktować tak samo jak pytania do SIWZ i zgodnie z art. 38 ust. 1 Pzp nie musi na ww. wniosek odpowiadać jeśli wpłynął on do Zamawiającego po terminie obowiązku udzielania odpowiedzi ?
1
2016-08-10 09:00 0

A.

Alicja .....

47

Pytania dot. SIWZ mają wyjaśnić wyłącznie wątpliwości związane z treścią specyfikacji. Wykonawca nie może na podstawie art. 38 ust. 1 wnioskować o zmianę terminu składania ofert. To zamawiający ustala terminy składania, otwarcia ofert oraz decyduje o wprowadzeniu zmian i modyfikacji w SIWZ. W przetargu ograniczonym trzeba także zwracać uwagę na art. 38 ust. 4b, który ogranicza wprowadzanie zmian do SIWZ.
Pytania dot. SIWZ mają wyjaśnić wyłącznie wątpliwości związane z treścią specyfikacji. Wykonawca nie może na podstawie art. 38 ust. 1 wnioskować o zmianę terminu składania ofert. To zamawiający ustala terminy składania, otwarcia ofert oraz decyduje o wprowadzeniu zmian i modyfikacji w SIWZ. W przetargu ograniczonym trzeba także zwracać uwagę na art. 38 ust. 4b, który ogranicza wprowadzanie zmian do SIWZ.
1
2016-08-10 13:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy