Forum


Powrót Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na pods. 25a ust. 1

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Wezwanie do uzupełnienia oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania (składane na podst. 25a ust. 1). Wykonawca nie podpisał się na ośw. Wzywam go di uzupełnienia na 26 ust. 3 i ma mi podpisać na dzień składania ofert, czy na dzień złożenia oświadczenia?
Wezwanie do uzupełnienia oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania (składane na podst. 25a ust. 1). Wykonawca nie podpisał się na ośw. Wzywam go di uzupełnienia na 26 ust. 3 i ma mi podpisać na dzień składania ofert, czy na dzień złożenia oświadczenia?
1
2018-01-23 11:40 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Oświadczenia, które muszą być złożone w ofercie, w przypadku uzupełnienia składane są z datą wypełniania, ale w treści muszą wskazywać, że informacje w nich zawarte potwierdzają np. brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.
Wątek był niedawno poruszany na forum.
Oświadczenia, które muszą być złożone w ofercie, w przypadku uzupełnienia składane są z datą wypełniania, ale w treści muszą wskazywać, że informacje w nich zawarte potwierdzają np. brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. Wątek był niedawno poruszany na forum.
1
2018-01-23 12:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy