Forum


Powrót roczne sprawozdanie

A.

Anna .....

Fachowiec 131

czy w rocznym sprawozdaniu podaje się liczbę przetargów, niezależnie od części, czyli jak miałam jedno postępowanie ale z 6-oma częściami - to podaję jako jedno postępowanie i sumuję z tych 6 zawartych umów wartość razem umów bez VAT
czy w rocznym sprawozdaniu podaje się liczbę przetargów, niezależnie od części, czyli jak miałam jedno postępowanie ale z 6-oma częściami - to podaję jako jedno postępowanie i sumuję z tych 6 zawartych umów wartość razem umów bez VAT
1
2018-01-23 12:52 0

A.

Anna .....

16

Na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/roczne-sprawozdanie-o-udzielonych-zamowieniach-publicznych/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-zasad-sporzadzania-rocznego-sprawozdania-o-udzielonych-zamowieniach
jest pytanie :"Jakie są zasady sporządzania rocznego sprawozdania w przypadku zamówienia udzielanego w częściach oraz zamówienia udzielonego na podstawie więcej niż jednej umowy".
Oto fragment odpowiedzi przygotowanej przez UZP:
"(...) Natomiast w sytuacji, w której zamawiający w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dopuścił składanie ofert częściowych i zawarł więcej niż jedną umowę, na potrzeby określenia wartości umów, podawanej dla takiego postępowania w rocznym sprawozdaniu, przyjąć należy zsumowaną wartość netto (bez podatku od towarów i usług) wszystkich zawartych umów częściowych. W odniesieniu do wyboru odpowiedniej tabeli, w której należy zamieścić informacje o tego typu zamówieniu, obowiązywać będzie ogólna zasada, zgodnie z którą decydujące znaczenie ma w tym zakresie wartość zamówienia określana przez zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia postępowania. W przypadku tabeli V zbiorczą informację o postępowaniu i wartości wszystkich umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania, w którym zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, należy zamieścić w jednym wierszu tej tabeli."

Czy o to chodziło?
Na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/roczne-sprawozdanie-o-udzielonych-zamowieniach-publicznych/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-zasad-sporzadzania-rocznego-sprawozdania-o-udzielonych-zamowieniach jest pytanie :"Jakie są zasady sporządzania rocznego sprawozdania w przypadku zamówienia udzielanego w częściach oraz zamówienia udzielonego na podstawie więcej niż jednej umowy". Oto fragment odpowiedzi przygotowanej przez UZP: "(...) Natomiast w sytuacji, w której zamawiający w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dopuścił składanie ofert częściowych i zawarł więcej niż jedną umowę, na potrzeby określenia wartości umów, podawanej dla takiego postępowania w rocznym sprawozdaniu, przyjąć należy zsumowaną wartość netto (bez podatku od towarów i usług) wszystkich zawartych umów częściowych. W odniesieniu do wyboru odpowiedniej tabeli, w której należy zamieścić informacje o tego typu zamówieniu, obowiązywać będzie ogólna zasada, zgodnie z którą decydujące znaczenie ma w tym zakresie wartość zamówienia określana przez zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia postępowania. W przypadku tabeli V zbiorczą informację o postępowaniu i wartości wszystkich umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania, w którym zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, należy zamieścić w jednym wierszu tej tabeli." Czy o to chodziło?
1
2018-01-23 13:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy