Forum


Powrót pismo wykonawcy

A.

Anna .....

29

Witam,
Wykonawca w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert, sam składa pismo, oświadczając, ze w kilku pozycjach, (postępowanie na art. higieniczne - 200 pozycji), zaoferował zbyt niskie ceny i prosi o odrzucenie jego oferty. Zaznaczę, ze cena jest o 75% niższa od wartości brutto, jaka zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Czy w takiej sytuacji Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. pkt.4 nie pytając sie o rażąco niska cenę tylko na podstawie oświadczenia wykonawcy????
Witam, Wykonawca w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert, sam składa pismo, oświadczając, ze w kilku pozycjach, (postępowanie na art. higieniczne - 200 pozycji), zaoferował zbyt niskie ceny i prosi o odrzucenie jego oferty. Zaznaczę, ze cena jest o 75% niższa od wartości brutto, jaka zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Czy w takiej sytuacji Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. pkt.4 nie pytając sie o rażąco niska cenę tylko na podstawie oświadczenia wykonawcy????
1
2018-01-24 12:08 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Ja bym nie patrzył na żadne oświadczenia wykonawcy, tylko wezwał do wyjaśnień w sprawie RNC. Jak nie odpowie wcale, albo z wyjaśnień będzie wprost wynikać to wtedy dopiero można odrzucić, kwestia tylko czy to jest oferta najkorzystniejsza i czy było wymagane wadium?
Ja bym nie patrzył na żadne oświadczenia wykonawcy, tylko wezwał do wyjaśnień w sprawie RNC. Jak nie odpowie wcale, albo z wyjaśnień będzie wprost wynikać to wtedy dopiero można odrzucić, kwestia tylko czy to jest oferta najkorzystniejsza i czy było wymagane wadium?
1
2018-01-24 12:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy