Forum


Powrót Sytuacja finansowa - podmiot trzeci

K.

Karolina .....

79

Czy piszecie Państwo w swoich SIWZ, że wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Chodzi mi konkretnie o warunek sytuacji finansowej.
Czy piszecie Państwo w swoich SIWZ, że wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Chodzi mi konkretnie o warunek sytuacji finansowej.
1
2018-01-24 12:25 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Art. 22a ust. 3 ustawy PZP to reguluje.
Art. 22a ust. 3 ustawy PZP to reguluje.
1
2018-01-24 12:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy