Forum


Powrót Waloryzacja wynagrodzenia dla umów zawartych przed 19-10-2014 roku

JD

Jolanta Dekarz

0

1. W dniu 18 września 2014 r. opublikowano ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja weszła w życie dnia 19 października 2014 r. i wprowadziła do ustawy Pzp m.in. zapis dotyczący waloryzowania wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jeżeli umowa o udzielenie zamówienia została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
2. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli zmiany we wskazanych trzech obszarach będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, strona będzie mogła złożyć taki wniosek o negocjacje wcześniej, a mianowicie „w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie (…). Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.”.

PYTANIA:
1. Jakie dokumenty potwierdzające wpływ zmian na koszty zamówienia powinien przedłożyć Wykonawca?
2. Jak powinien zachować się Zamawiający jeśli otrzyma wniosek Wykonawcy zawierający tylko i wyłącznie prośbę o wszczęcie negocjacji w sprawie waloryzacji wynagrodzenia dla umów zawartych przed 19-10-2014 roku na okres dłuższy niż 12 miesięcy (nie wskazuje kwoty ani żadnego uzasadnienia)? Nie przedkłada również na wyraźne wezwania Zamawiającego.
1. W dniu 18 września 2014 r. opublikowano ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja weszła w życie dnia 19 października 2014 r. i wprowadziła do ustawy Pzp m.in. zapis dotyczący waloryzowania wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jeżeli umowa o udzielenie zamówienia została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy. 2. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli zmiany we wskazanych trzech obszarach będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 3. Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, strona będzie mogła złożyć taki wniosek o negocjacje wcześniej, a mianowicie „w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie (…). Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.”. PYTANIA: 1. Jakie dokumenty potwierdzające wpływ zmian na koszty zamówienia powinien przedłożyć Wykonawca? 2. Jak powinien zachować się Zamawiający jeśli otrzyma wniosek Wykonawcy zawierający tylko i wyłącznie prośbę o wszczęcie negocjacji w sprawie waloryzacji wynagrodzenia dla umów zawartych przed 19-10-2014 roku na okres dłuższy niż 12 miesięcy (nie wskazuje kwoty ani żadnego uzasadnienia)? Nie przedkłada również na wyraźne wezwania Zamawiającego.
0
2016-02-17 09:29 0

JC

Jerzy Czaban

Ekspert

1. Jakie dokumenty potwierdzające wpływ zmian na koszty zamówienia powinien przedłożyć Wykonawca?

Odp. Ustawa nie precyzuje jakie dokumenty ma złożyć wykonawca. Nie budzi jednak wątpliwości fakt, że to na wykonawcy ciążył obowiązek wykazania, jak zmiana przepisów wpłynęła na koszty wykonania zamówienia. 

2. Jak powinien zachować się Zamawiający jeśli otrzyma wniosek Wykonawcy zawierający tylko i wyłącznie prośbę o wszczęcie negocjacji w sprawie waloryzacji wynagrodzenia dla umów zawartych przed 19-10-2014 roku na okres dłuższy niż 12 miesięcy (nie wskazuje kwoty ani żadnego uzasadnienia)? Nie przedkłada również na wyraźne wezwania Zamawiającego.

Odp. W przypadku nie przedstawienia dokumentów wskazujących na skutki zmian obowiązujących przepisów (zarówno przy wystąpieniu, jak i na wezwanie), zamawiający odmawia waloryzacji kosztów wykonania zamówienia.

1. Jakie dokumenty potwierdzające wpływ zmian na koszty zamówienia powinien przedłożyć Wykonawca? <strong>Odp. Ustawa nie precyzuje jakie dokumenty ma złożyć wykonawca. Nie budzi jednak wątpliwości fakt, że to na wykonawcy ciążył obowiązek wykazania, jak zmiana przepisów wpłynęła na koszty wykonania zamówienia. </strong> 2. Jak powinien zachować się Zamawiający jeśli otrzyma wniosek Wykonawcy zawierający tylko i wyłącznie prośbę o wszczęcie negocjacji w sprawie waloryzacji wynagrodzenia dla umów zawartych przed 19-10-2014 roku na okres dłuższy niż 12 miesięcy (nie wskazuje kwoty ani żadnego uzasadnienia)? Nie przedkłada również na wyraźne wezwania Zamawiającego. <strong>Odp. W przypadku nie przedstawienia dokumentów wskazujących na skutki zmian obowiązujących przepisów (zarówno przy wystąpieniu, jak i na wezwanie), zamawiający odmawia waloryzacji kosztów wykonania zamówienia.</strong>
0
2016-02-22 14:15 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy