Forum


Powrót Zamawiający odstępuje od umowy

A.

Anna .....

Fachowiec 131

powyżej progów unijnych postępowanie na dostawę energii (kilka części) i powyżej też dystrybucja na energię elek. z wolnej ręki (kilka części). W każdym z tych postępowań w jednych częściach (dany obiekt) trzeba odstąpić od umowy, bo obiekty te zostały przekazane do Agencji Mienia Wojskowego. W chwili prowadzenia procedur i podpisywania umowy Zamawiający nie miał wiedzy , że będzie musiał przekazać te obiekty. Czy można odstąpić od umowy i w jaki sposób. Od 1 marca nastąpi przekazanie.
powyżej progów unijnych postępowanie na dostawę energii (kilka części) i powyżej też dystrybucja na energię elek. z wolnej ręki (kilka części). W każdym z tych postępowań w jednych częściach (dany obiekt) trzeba odstąpić od umowy, bo obiekty te zostały przekazane do Agencji Mienia Wojskowego. W chwili prowadzenia procedur i podpisywania umowy Zamawiający nie miał wiedzy , że będzie musiał przekazać te obiekty. Czy można odstąpić od umowy i w jaki sposób. Od 1 marca nastąpi przekazanie.
1
2018-01-28 18:16 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Trzeba rozważyć do zastosowania przepis art 145 uprawniający zamawiającego do odstapienia od umowy. Warunki odstapienia które musi spełnic zamawiający to:
1)wystąpienie istotnej zmiana okoliczności;
2) na skutek istotnej zmiany okoliczności wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Trzeba rozważyć do zastosowania przepis art 145 uprawniający zamawiającego do odstapienia od umowy. Warunki odstapienia które musi spełnic zamawiający to: 1)wystąpienie istotnej zmiana okoliczności; 2) na skutek istotnej zmiany okoliczności wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
1
2018-01-29 07:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy