Forum


Powrót Odrzucenie oferty niezgodna z SIWZ

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Zamawiający w SIWZ w rozdziale opis sposobu obliczenia ceny zawarł zapis ”Wykonawca określi cenę jednostkową brutto 1 metra przestrzennego zrębek z drewna oraz cenę ofertową z dokładnością dwóch miejsc po przecinku np. 120,75” Taki sam zapis ujął w formularzu cenowym i pod przykładowym formularzem cenowym. Wykonawca złożył ofertę i w kolumnie cena jednostkowa brutto 1 metra przestrzennego wpisał cenę z dokładnością trzech miejsc po przecinku i po przemnożeniu przez ilość zrębek wpisał cenę ofertową już z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Czy oferta nadaje się do odrzucenia jako niezgodna z SIWZ? Bo wyjaśnić nie mogę, bo zmieni mi się cena ofertowa (ok. 24 zł). Błąd rachunkowy też to nie jest, ani inna omyłka.
Zamawiający w SIWZ w rozdziale opis sposobu obliczenia ceny zawarł zapis ”Wykonawca określi cenę jednostkową brutto 1 metra przestrzennego zrębek z drewna oraz cenę ofertową z dokładnością dwóch miejsc po przecinku np. 120,75” Taki sam zapis ujął w formularzu cenowym i pod przykładowym formularzem cenowym. Wykonawca złożył ofertę i w kolumnie cena jednostkowa brutto 1 metra przestrzennego wpisał cenę z dokładnością trzech miejsc po przecinku i po przemnożeniu przez ilość zrębek wpisał cenę ofertową już z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Czy oferta nadaje się do odrzucenia jako niezgodna z SIWZ? Bo wyjaśnić nie mogę, bo zmieni mi się cena ofertowa (ok. 24 zł). Błąd rachunkowy też to nie jest, ani inna omyłka.
0
2016-08-10 12:30 0

W.

Walentyna .....

20

Czy jet to oferta najkorzystniejsza?
Ja bym poprawiła na podstawie art.87 ust2. pkt. 3, poinformowała wykonawcę o poprawieniu, i jeżeli on nie wyraziłby zgody to odrzuciłabym na podstawie ar. 89 ust.1 pkt. 7.
Myślę, że jeżeli mamy wszystkie dane tj. cenę z trzema miejscami po przecinku to z powodzeniem możemy ustalić cenę z dwoma miejscami po przecinku oraz przemnożyć przez wskazane jednostki.
Czy jet to oferta najkorzystniejsza? Ja bym poprawiła na podstawie art.87 ust2. pkt. 3, poinformowała wykonawcę o poprawieniu, i jeżeli on nie wyraziłby zgody to odrzuciłabym na podstawie ar. 89 ust.1 pkt. 7. Myślę, że jeżeli mamy wszystkie dane tj. cenę z trzema miejscami po przecinku to z powodzeniem możemy ustalić cenę z dwoma miejscami po przecinku oraz przemnożyć przez wskazane jednostki.
1
2016-08-10 12:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy