Forum


Powrót Kryteria oceny ofert

J.

Józef .....

0

Czy mogę w postępowaniu ustanowić jako kryterium, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert) - realizację usługi bez udziału podwykonawcy. Chcielibyśmy bardziej punktować wykonawców realizujących zadanie samodzielnie.
Czy mogę w postępowaniu ustanowić jako kryterium, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert) - realizację usługi bez udziału podwykonawcy. Chcielibyśmy bardziej punktować wykonawców realizujących zadanie samodzielnie.
1
2018-02-02 10:02 0

A.

Andrzej .....

4

Postępowanie powyżej progu unijnego, czy poniżej ?
Jak Szanowny Pan wyobraż sobie realizację np. robót budowlanych bez podwykonawców ?
Czy będą w tym postępowaniu dostawy urządzeń ?
Jeśli tak to może się Pan się zapętlić - proszę zobaczyć na legalną definicję umowy o podwykonawstwo w art. 2 ust. 9b to umowa również na dostawy, usługi. W art. 143b ust. 8 - jest obowiązek przedłożenia przez Zamawiającemu poświadczonej za zgodność umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów poniżej 0.5% wartości umowy ws zamówienia publicznego. To wyłaczenie nie natomiast nie dotyczy umów powyżej 50tys zł.
Jeśli jednym z kryteriów ma być de facto brak podwykonawcy - to zakładam, że oferent, który to potwierdzi w ofercie zostanie nagrodzony odpowiednią ilością punktów. Co Pan zrobi, jak na etapie realizacji ten Wykonawca złoży umowę o podwykonawstwo na dostawę powyżej 50tys lub powyżej 0,5% wartości zamówienia publicznego.
Wg definicji legalnej to taki dostawca, usługobiorca jest również podwykonawcą.
Może się okazać, że kontrola stwierdzi, iż oferent, który wygrał, bo uzyskał punkty za brak podwykonawców, nie powinien był wygrać, gdyż de facto takich podwykonawców, dostawców miał.
Teraz dostawcy pilnują, aby być zgłoszeni Zam, gdyż chroni nich solidarna odpowiedzialność Zam za nieregulowanie płatności przez Wykonawcę wynikająca z Kodeksu Cywilnego.
Jeśli to jest jakakolwiek robota budowlana, to moim zdaniem punktowanie braku podwykonawców to sankcjonowanie fikcji i sztuczne szukanie kryterium oceny.
Chyba, że wykonawcą jest koreański czebol z lat świetności, gdyż tego typu budowlane koncerny miały praktycznie wszystkie branże, ale one zatrudniały kilkanaście tysięcy ludzi.
Postępowanie powyżej progu unijnego, czy poniżej ? Jak Szanowny Pan wyobraż sobie realizację np. robót budowlanych bez podwykonawców ? Czy będą w tym postępowaniu dostawy urządzeń ? Jeśli tak to może się Pan się zapętlić - proszę zobaczyć na legalną definicję umowy o podwykonawstwo w art. 2 ust. 9b to umowa również na dostawy, usługi. W art. 143b ust. 8 - jest obowiązek przedłożenia przez Zamawiającemu poświadczonej za zgodność umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów poniżej 0.5% wartości umowy ws zamówienia publicznego. To wyłaczenie nie natomiast nie dotyczy umów powyżej 50tys zł. Jeśli jednym z kryteriów ma być de facto brak podwykonawcy - to zakładam, że oferent, który to potwierdzi w ofercie zostanie nagrodzony odpowiednią ilością punktów. Co Pan zrobi, jak na etapie realizacji ten Wykonawca złoży umowę o podwykonawstwo na dostawę powyżej 50tys lub powyżej 0,5% wartości zamówienia publicznego. Wg definicji legalnej to taki dostawca, usługobiorca jest również podwykonawcą. Może się okazać, że kontrola stwierdzi, iż oferent, który wygrał, bo uzyskał punkty za brak podwykonawców, nie powinien był wygrać, gdyż de facto takich podwykonawców, dostawców miał. Teraz dostawcy pilnują, aby być zgłoszeni Zam, gdyż chroni nich solidarna odpowiedzialność Zam za nieregulowanie płatności przez Wykonawcę wynikająca z Kodeksu Cywilnego. Jeśli to jest jakakolwiek robota budowlana, to moim zdaniem punktowanie braku podwykonawców to sankcjonowanie fikcji i sztuczne szukanie kryterium oceny. Chyba, że wykonawcą jest koreański czebol z lat świetności, gdyż tego typu budowlane koncerny miały praktycznie wszystkie branże, ale one zatrudniały kilkanaście tysięcy ludzi.
1
2018-02-02 10:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy