Forum


Powrót Zamówienie uzupełniające art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

DS

Dorota Szarkowska

0

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm. ). ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDZIAł MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH (w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.) CZY ZAMAWIAJĄCY CHCĄC UDZIELIĆ zamówienia uzupełniającego winien przeprowadzić je nie na zasadach obowiązującą przed nowelizacją PZP z dnia 22 czerwca 2016 r. Czy może je przeprowadzić na zasadach obowiązujących po nowelizacji tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 i z 2016 r. poz. 831 i 996 . Rozbudowa ul. Bosmańskiej na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich w Koszalinie Numer ogłoszenia: 187471 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm. ). ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDZIAł MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH (w trybie zamówień z wolnej ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.) CZY ZAMAWIAJĄCY CHCĄC UDZIELIĆ zamówienia uzupełniającego winien przeprowadzić je nie na zasadach obowiązującą przed nowelizacją PZP z dnia 22 czerwca 2016 r. Czy może je przeprowadzić na zasadach obowiązujących po nowelizacji tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 i z 2016 r. poz. 831 i 996 . Rozbudowa ul. Bosmańskiej na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich w Koszalinie Numer ogłoszenia: 187471 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
0
2016-08-11 05:38 0

J.

Jowita .....

0

Można udzielić takiego zamówienia na podstawie przepisów przejściowych art. 19 ust. 3 pkt. 2b ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw, jako zmiana umowy, a nie jak było dawniej zamówienie z wolnej ręki
Można udzielić takiego zamówienia na podstawie przepisów przejściowych art. 19 ust. 3 pkt. 2b ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw, jako zmiana umowy, a nie jak było dawniej zamówienie z wolnej ręki
1
2016-08-11 06:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy