Forum


Powrót Szacowanie wartości zamówienia publicznego

RP

Rafał Piela

1

Jak należałoby postąpić w takiej sytuacji:
Zamawiający zamierza podzielić zamówienie na roboty budowlane na 4 części, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Wartość wszystkich części przekracza próg unijny. Dwie części ogłoszone w odstępie miesiąca zostają rozstrzygnięte, natomiast ze względu na brak środków kolejne dwie ogłasza po roku czasu. Czy dokonując ponownego szacowania wartości zamówienia należy:
- uwzględnić wartość rozstrzygniętych części,
- ponownie oszacować wszystkie 4 części?
- oszacować tylko 2 części i zastosować właściwą dla nich procedurę?
Jak należałoby postąpić w takiej sytuacji: Zamawiający zamierza podzielić zamówienie na roboty budowlane na 4 części, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Wartość wszystkich części przekracza próg unijny. Dwie części ogłoszone w odstępie miesiąca zostają rozstrzygnięte, natomiast ze względu na brak środków kolejne dwie ogłasza po roku czasu. Czy dokonując ponownego szacowania wartości zamówienia należy: - uwzględnić wartość rozstrzygniętych części, - ponownie oszacować wszystkie 4 części? - oszacować tylko 2 części i zastosować właściwą dla nich procedurę?
0
2016-02-17 09:42 0

IM

Ilona Mielewska

0

Jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach , z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia- to wiemy prawda . Prowadząc postępowanie w którym dopuszczalne jest składanie ofert częściowych, lub postępowanie o zmówienie udzielane w częściach, zamawiający ustala łączność wartość zamówienia ww zależności od niej prowadzi postępowanie na podstawie przepisów nieprzewidzianych dla danej procedury. , niezależnie od faktu , że oferty oceniane będą oddzielnie dla każdej części. . Nie jest naruszeniem przepisów ustawy prowadzenie kilku oddzielnych posterowań w celu realizacji jednego zadania, stanowiącego jedno zamówienie ujęte jako inwestycja, pod warunkiem, że każde z postępowań prowadzone jest zgodnie z przepisami właściwymi dla wartości całości zamówienia.
Jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach , z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia- to wiemy prawda . Prowadząc postępowanie w którym dopuszczalne jest składanie ofert częściowych, lub postępowanie o zmówienie udzielane w częściach, zamawiający ustala łączność wartość zamówienia ww zależności od niej prowadzi postępowanie na podstawie przepisów nieprzewidzianych dla danej procedury. , niezależnie od faktu , że oferty oceniane będą oddzielnie dla każdej części. . Nie jest naruszeniem przepisów ustawy prowadzenie kilku oddzielnych posterowań w celu realizacji jednego zadania, stanowiącego jedno zamówienie ujęte jako inwestycja, pod warunkiem, że każde z postępowań prowadzone jest zgodnie z przepisami właściwymi dla wartości całości zamówienia.
0
2016-02-17 10:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy