Forum


Powrót Dostawa 3 szt nowych autobusów zasilanych ON spełn. normę EURO 6 oraz 3 szt. autobusów nowych zasilającyh energią elektryczną - jedno czy dwa postępowania z podziałem na części?

J.

Justyna .....

6

Mamy do ogłoszenia postępowanie na zakup 3 szt nowych autobusów zasilanych ON spełn. normę EURO 6 oraz 3 szt. autobusów nowych zasilających energią elektryczną - jedno czy dwa postępowania z podziałem na części?
Wartość dostawy to 8 586 024,36 zł netto. Mamy dylemat czy ogłaszać dwa niezależne postępowania jedno po drugim ? Czy jedno z podziałem na części?
Wartość każdej z części będzie i tak pow. progów. Będzie też dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
Prezydent chce uzasadnienie od nas dlaczego nie możemy ogłosić dwóch niezależnych postępowań?
Ustawa mówi - art. 32 pkt 4 "Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia" - to czy w naszym postępowaniu , a w sumie w naszych postępowaniach, gdybyśmy ogłosili dwa niezależne będzie brana wartość łączna?
Według mojej koleżanki żeby ogłosić dwa odrębne postępowania musimy mieć uzasadnienie Wydziału dlaczego dwa odrębne, a nie jedno z podziałem na części - czy też tak uważanie????
Mamy do ogłoszenia postępowanie na zakup 3 szt nowych autobusów zasilanych ON spełn. normę EURO 6 oraz 3 szt. autobusów nowych zasilających energią elektryczną - jedno czy dwa postępowania z podziałem na części? Wartość dostawy to 8 586 024,36 zł netto. Mamy dylemat czy ogłaszać dwa niezależne postępowania jedno po drugim ? Czy jedno z podziałem na części? Wartość każdej z części będzie i tak pow. progów. Będzie też dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Prezydent chce uzasadnienie od nas dlaczego nie możemy ogłosić dwóch niezależnych postępowań? Ustawa mówi - art. 32 pkt 4 "Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia" - to czy w naszym postępowaniu , a w sumie w naszych postępowaniach, gdybyśmy ogłosili dwa niezależne będzie brana wartość łączna? Według mojej koleżanki żeby ogłosić dwa odrębne postępowania musimy mieć uzasadnienie Wydziału dlaczego dwa odrębne, a nie jedno z podziałem na części - czy też tak uważanie????
1
2018-02-07 15:35 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jeżeli obydwa postępowania są prowadzone w procedurze wynikającej z szacowania całości - w opisanym przypadku przetarg unijny, to Zamawiający decyduje, czy ogłosi jedno postępowanie z podziałem na części czy będzie ogłaszał X postępowań - każde w trybie unijnym.
Wydaje się, że te uzasadnienia to wyłącznie wewnętrzne wymagania. Ustawa nie zabrania ogłaszania w częściach, pod warunkiem zachowania trybu przyjętego dla całości (czyli wszystkich części).
Jeżeli obydwa postępowania są prowadzone w procedurze wynikającej z szacowania całości - w opisanym przypadku przetarg unijny, to Zamawiający decyduje, czy ogłosi jedno postępowanie z podziałem na części czy będzie ogłaszał X postępowań - każde w trybie unijnym. Wydaje się, że te uzasadnienia to wyłącznie wewnętrzne wymagania. Ustawa nie zabrania ogłaszania w częściach, pod warunkiem zachowania trybu przyjętego dla całości (czyli wszystkich części).
1
2018-02-08 07:47 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy