Forum


Powrót Karty katalogowe

M.

Malwina .....

24

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogów opisanych w OPZ w zakresie oferowanych opraw oświetleniowych złożył w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy PZP karty katalogowe. Karty katalogowe po przeanalizowaniu nie spełniają wymogów wskazanych w OPZ, czy można wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia kart katalogowych "prawidłowych" z art. 26 ust.3, czy też temat ten nie podlega wyjaśnieniom i uzupełnieniom, tylko należny wykonawcę odrzucić gdyż zaoferowany sprzęt nie odpowiada wymaganiom postawionym w SIWZ i OPZ ?
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogów opisanych w OPZ w zakresie oferowanych opraw oświetleniowych złożył w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy PZP karty katalogowe. Karty katalogowe po przeanalizowaniu nie spełniają wymogów wskazanych w OPZ, czy można wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia kart katalogowych "prawidłowych" z art. 26 ust.3, czy też temat ten nie podlega wyjaśnieniom i uzupełnieniom, tylko należny wykonawcę odrzucić gdyż zaoferowany sprzęt nie odpowiada wymaganiom postawionym w SIWZ i OPZ ?
1
2018-02-08 14:04 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Każdy dokument pierwszy raz złożony może być uzupełniony.
Bywa różnie - czasami najpierw wzywam do wyjaśnienia, przy niektórych zamówieniach w opisie są zwroty i nazwy techniczne, które wg nas niczego nie potwierdzają - przy wyjaśnieniu może się okazać, że tego właśnie nam brakowało. Jeżeli widzę, że brakuje opisu konkretnych funkcji, parametrów to wzywa do uzupełnienia. Jak nie uzupełni albo znowu materiał nie potwierdza to oferta niezgodna.
Każdy dokument pierwszy raz złożony może być uzupełniony. Bywa różnie - czasami najpierw wzywam do wyjaśnienia, przy niektórych zamówieniach w opisie są zwroty i nazwy techniczne, które wg nas niczego nie potwierdzają - przy wyjaśnieniu może się okazać, że tego właśnie nam brakowało. Jeżeli widzę, że brakuje opisu konkretnych funkcji, parametrów to wzywa do uzupełnienia. Jak nie uzupełni albo znowu materiał nie potwierdza to oferta niezgodna.
1
2018-02-09 08:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy