Forum


Powrót SPRAWOZDANIE - TAB. III

A.

Anna .....

1

Dzień dobry,
pierwszy raz wypełniam sprawozdanie i mam pewne wątpliwości (czytam również zasady sporządzania sprawozdania zamieszczone przez UZP).
Moje pytanie dotyczy tabeli nr III.
1) Jeśli udzielamy zamówienia sektorowego na podstawie umowy i jej wartość wynosi przykładowo 10 000 zł to czy kwotę z tej umowy również wpisujemy do tabeli? Czy może ująć tu należy wyłącznie takie zamówienia sektorowe, których wartość przekracza 30 000 euro a "mniejsze sektorowe" wpisać do tabeli nr X?
Dzień dobry, pierwszy raz wypełniam sprawozdanie i mam pewne wątpliwości (czytam również zasady sporządzania sprawozdania zamieszczone przez UZP). Moje pytanie dotyczy tabeli nr III. 1) Jeśli udzielamy zamówienia sektorowego na podstawie umowy i jej wartość wynosi przykładowo 10 000 zł to czy kwotę z tej umowy również wpisujemy do tabeli? Czy może ująć tu należy wyłącznie takie zamówienia sektorowe, których wartość przekracza 30 000 euro a "mniejsze sektorowe" wpisać do tabeli nr X?
1
2018-02-08 14:21 0

A.

Anna .....

1

Np. jedna z umów dot. zamówienia sektorowego opiewa na kwotę 5 000 zł a druga na kwotę 140 000 zł. sumujemy obydwie czy wpisujemy do tabeli III wyłącznie umowę o wartości 140 000 zł, a umowę o wartości 5 000 zł wpisujemy do tab nr X?
Np. jedna z umów dot. zamówienia sektorowego opiewa na kwotę 5 000 zł a druga na kwotę 140 000 zł. sumujemy obydwie czy wpisujemy do tabeli III wyłącznie umowę o wartości 140 000 zł, a umowę o wartości 5 000 zł wpisujemy do tab nr X?
1
2018-02-08 14:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy