Forum


Powrót Protokół - wartość szacunkowa

ZP

Zofia Piskorz-Kostrzewińska

0

Dot. "starego" protokołu.
Gdzie powinnam wpisać wartość szacunkową 1 postępowania, które składało się z 2 części (np. dostawa odzieży i obuwia - cz. 1 to dostawa odzieży, cz. 2 - dostawa obuwia)?
W protokole jako:
2. Wartość
a) zamówienia została ustalona na kwotę X zł, co stanowi równowartość Y euro, [...] ; czy

b) jest to zamówienie udzielane w częściach, a wartość udzielanego zamówienia została ustalona
na kwotę X zł, co stanowi równowartość Y euro?
Chyba a) po jest to w sumie jedno zamówienie, ale czasem mam wątpliwości....

Pkt b) to chyba jak mam np. robotę budowlaną podzieloną na części realizowane w różnych terminach i nieco innych przedmiotach (np. 1-rob. instalacyjne, i 2-montaż stolarki, i 3-zakładanie trawnika) ale na jednym obiekcie budowlanym, czy tak?
Dot. "starego" protokołu. Gdzie powinnam wpisać wartość szacunkową 1 postępowania, które składało się z 2 części (np. dostawa odzieży i obuwia - cz. 1 to dostawa odzieży, cz. 2 - dostawa obuwia)? W protokole jako: 2. Wartość a) zamówienia została ustalona na kwotę X zł, co stanowi równowartość Y euro, [...] ; czy b) jest to zamówienie udzielane w częściach, a wartość udzielanego zamówienia została ustalona na kwotę X zł, co stanowi równowartość Y euro? Chyba a) po jest to w sumie jedno zamówienie, ale czasem mam wątpliwości.... Pkt b) to chyba jak mam np. robotę budowlaną podzieloną na części realizowane w różnych terminach i nieco innych przedmiotach (np. 1-rob. instalacyjne, i 2-montaż stolarki, i 3-zakładanie trawnika) ale na jednym obiekcie budowlanym, czy tak?
0
2016-08-11 08:55 0

J.

Joanna .....

3

Protokół jest dokumentem, który można dostosować do swoich potrzeb.

"2. Wartość
(można wypełnić po otwarciu ofert)
 zamówienia
 zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej,
została ustalona na kwotę ........................... zł, co stanowi równowartość ........................... euro,
 w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę .......................... zł, co stanowi równowartość ..................... euro,
 jest to zamówienie udzielane w częściach, a wartość udzielanego zamówienia została ustalona na kwotę ………………….. zł, co stanowi równowartość ………….. euro"

Może Pani wypełnić ten punkt w następujący sposób:

2. Jest to zamówienie udzielane w częściach, a wartość udzielanego zamówienia została ustalona na łączną kwotę ………………….. zł, co stanowi równowartość ………….. euro, w tym: część 1 .... zl, co stanowi ..... euro, część 2 .... zł, co stanowi .... euro" itd.
Protokół jest dokumentem, który można dostosować do swoich potrzeb. "2. Wartość (można wypełnić po otwarciu ofert)  zamówienia  zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej, została ustalona na kwotę ........................... zł, co stanowi równowartość ........................... euro,  w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę .......................... zł, co stanowi równowartość ..................... euro,  jest to zamówienie udzielane w częściach, a wartość udzielanego zamówienia została ustalona na kwotę ………………….. zł, co stanowi równowartość ………….. euro" Może Pani wypełnić ten punkt w następujący sposób: 2. Jest to zamówienie udzielane w częściach, a wartość udzielanego zamówienia została ustalona na łączną kwotę ………………….. zł, co stanowi równowartość ………….. euro, w tym: część 1 .... zl, co stanowi ..... euro, część 2 .... zł, co stanowi .... euro" itd.
0
2016-08-11 11:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy