Forum


Powrót wezwanie do uzupełnienia

B.

Beata .....

3

Czy wzywać do uzupełnienia wykonawcę, którego oferta zostanie odrzucona ponieważ złożył ofertę na więcej części niż wymagał zamawiający. Zamawiający dopuszczał złożenie oferty max na 2 części, wykonawca złożył na 3 części oraz nie złożył pełnomocnictwa do podpisywania oferty.
Czy wzywać do uzupełnienia wykonawcę, którego oferta zostanie odrzucona ponieważ złożył ofertę na więcej części niż wymagał zamawiający. Zamawiający dopuszczał złożenie oferty max na 2 części, wykonawca złożył na 3 części oraz nie złożył pełnomocnictwa do podpisywania oferty.
1
2018-02-08 17:57 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Zamawiający wzywa wykonawce do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający wzywa wykonawce do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
1
2018-02-08 18:48 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy