Forum


Powrót certyfikat polisy OC

A.

Anna .....

1

Zamawiający zgodnie z treścią SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu żąda dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500,00 zł.
Czy złożenie certyfikatu do polisy potwierdzającego ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności wraz ze wskazaniem okresu ubezpieczenia oraz kwoty będzie wystarczające?
Zamawiający zgodnie z treścią SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu żąda dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500,00 zł. Czy złożenie certyfikatu do polisy potwierdzającego ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności wraz ze wskazaniem okresu ubezpieczenia oraz kwoty będzie wystarczające?
1
2018-02-13 09:14 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Ten art. powinien pomóc:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/oplacona-polisa-lub-inny-dokument-potwierdzajacy,-ze-wykonawca-jest-ubezpieczony-od-odpowiedzialnosci-cywilnej-w-zakresie-prowadzonej-dzialalnosci-zwiazanej-z-przedmiotem-zamowienia
Ten art. powinien pomóc: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/oplacona-polisa-lub-inny-dokument-potwierdzajacy,-ze-wykonawca-jest-ubezpieczony-od-odpowiedzialnosci-cywilnej-w-zakresie-prowadzonej-dzialalnosci-zwiazanej-z-przedmiotem-zamowienia
1
2018-02-14 08:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy