Forum


Powrót Wezwanie do uzupełnienia dokumentów

E.

Ewa .....

0

Otwarcie wniosków o dopuszczenie do przetargu było w dniu 31 stycznia 2018r. Do wniosku dołączona była opinia bankowa z 29 grudnia 2017r. oraz brak było informacji KRK odnośnie rady nadzorczej i prokurenta .Zamawiający wymagał opinii w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków i wezwał nas w dniu 02.02.2018r do uzupełnienia dokumentów w terminie do 06.02.2018r. W dniu 05.02.2018r złożyliśmy uzupełnione dokumenty ale z datą po otwarciu wniosków gdyż nikt nie wystawi dokumentów z datą wstecz. W dniu 13 lutego dostaliśmy pismo wykluczające z postępowania cytat"z powodu braku dokumentów z powodu nie wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia ( art. 24 ust.1 pkt 12 uPzp).
Proszę o opinię.
Otwarcie wniosków o dopuszczenie do przetargu było w dniu 31 stycznia 2018r. Do wniosku dołączona była opinia bankowa z 29 grudnia 2017r. oraz brak było informacji KRK odnośnie rady nadzorczej i prokurenta .Zamawiający wymagał opinii w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków i wezwał nas w dniu 02.02.2018r do uzupełnienia dokumentów w terminie do 06.02.2018r. W dniu 05.02.2018r złożyliśmy uzupełnione dokumenty ale z datą po otwarciu wniosków gdyż nikt nie wystawi dokumentów z datą wstecz. W dniu 13 lutego dostaliśmy pismo wykluczające z postępowania cytat"z powodu braku dokumentów z powodu nie wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia ( art. 24 ust.1 pkt 12 uPzp). Proszę o opinię.
1
2018-02-14 08:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy