Forum


Powrót Jak wypełniać tabelę VIII i X w sprawozdaniu rocznym w BZP

J.

Joanna .....

10

1. Czy w tabeli VIII( Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne) w rocznym sprawozdaniu, gdy mam jedno postępowanie podzielone na części i tym samym z kilka zawartych umów , każde to udzielone zmówienie wpisuję w odrębnej pozycji, czy może w jednej pozycji należy wpisać łączną wart. umów w tym postępowaniu ?
2. Czy w tabeli X(Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy) wpisuję wart. wszystkich umów (ustnych i pisemnych) czy tylko pisemnych ?
1. Czy w tabeli VIII( Zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne) w rocznym sprawozdaniu, gdy mam jedno postępowanie podzielone na części i tym samym z kilka zawartych umów , każde to udzielone zmówienie wpisuję w odrębnej pozycji, czy może w jednej pozycji należy wpisać łączną wart. umów w tym postępowaniu ? 2. Czy w tabeli X(Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy) wpisuję wart. wszystkich umów (ustnych i pisemnych) czy tylko pisemnych ?
1
2018-02-14 10:50 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Na stronie UZP jest sporo odpowiedzi dotyczących wypełniania sprawozdania. Sprawdziłabym, czy były już tego rodzaju pytania a jeżeli nie to można zadać pytanie do konkretnego przypadku.
Na stronie UZP jest sporo odpowiedzi dotyczących wypełniania sprawozdania. Sprawdziłabym, czy były już tego rodzaju pytania a jeżeli nie to można zadać pytanie do konkretnego przypadku.
1
2018-02-14 11:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy