Forum


Powrót Jak określić datę zakończenia prac komisji przetargowej?

J.

Joanna .....

10

W protokole z postępowania o udzielenie zamówienia... trzeba wskazać datę zakończenia prac komisji przetargowej. Czy tą datą jest dzień wyboru, czy podpisania umowy, a może to jeszcze inny termin?
W protokole z postępowania o udzielenie zamówienia... trzeba wskazać datę zakończenia prac komisji przetargowej. Czy tą datą jest dzień wyboru, czy podpisania umowy, a może to jeszcze inny termin?
1
2018-02-15 10:32 0

B.

Beata .....

5

To zależy... Ja na przykład w Regulaminie prac Komisji przetargowej mam zapis, że Komisja kończy prace związane z danym postępowaniem w chwili zatwierdzenia protokołu z postępowania... bo protokół z postępowania prowadzi sekretarz, natomiast przewodniczący m.in. zamieszcza ogłoszenia np. o udzieleniu zamówienia... Więc patrząc przez ten pryzmat pomimo, że postępowanie kończy się zgodnie z zapisami ustawy Pzp z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty to jednak dla mnie Komisja kończy wykonywanie swoich czynności troszeczkę później.
To zależy... Ja na przykład w Regulaminie prac Komisji przetargowej mam zapis, że Komisja kończy prace związane z danym postępowaniem w chwili zatwierdzenia protokołu z postępowania... bo protokół z postępowania prowadzi sekretarz, natomiast przewodniczący m.in. zamieszcza ogłoszenia np. o udzieleniu zamówienia... Więc patrząc przez ten pryzmat pomimo, że postępowanie kończy się zgodnie z zapisami ustawy Pzp z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty to jednak dla mnie Komisja kończy wykonywanie swoich czynności troszeczkę później.
1
2018-02-15 11:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy