Forum


Powrót Dokumenty powyżej progu UE

H.

Hubert .....

20

Witam. Przygotowuję obecnie przetarg nieograniczony pow. progów UE na robotę budowlaną z dofinansowaniem. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 5, pkt 6 i pkt 8 ustawy Pzp.
Proszę o podpowiedź czy żądam prawidłowych dokumentów, bo mam sporo wątpliwości:

Przesłanki obligatoryjne:
art. 24 ust.1 pkt 13, 14, 21 - dokument z rozporządzenia par. 5.1 (informacja z KRK)
art. 24 ust. 1 pkt 15 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 5 (oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu.....)
art. 24 ust. 1 pkt 22 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 6 (oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ.)

Przesłanki fakultatywne:
art. 24 ust. 5 pkt 1 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 4 (odpis z właściwego rejestru.....)
art. 24 ust. 5 pkt 5 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 1 (KRK) oraz dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 7 (oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia....) - TU PYTANIE: Czy muszę żądać obydwu dokumentów (KRK z par. 5 pkt 1 + oświadczenie z par. 5 pkt 7) czy mogę tylko wymagać KRK, które odnosi się do przesłanek fakultatywnych?
art. 24 ust. 5 pkt 6 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 1 (KRK) oraz dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 7 (oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia....) - TU PYTANIE PODOBNE JAK POWYŻEJ.
art. 24 ust. 5 pkt 8 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 2 (Urząd Skarbowy), par. 5 pkt 3 (ZUS) i par. 5 pkt 9 (ośw. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych) ? PYTANIE: Czy mam żądać wszystkich dokumentów (US + ZUS + ośw.) czy wystarczy tylko US+ ZUS ?

Bardzo proszę o pilną pomoc, bo goni mnie czas, a mam sporo wątpliwości.
Witam. Przygotowuję obecnie przetarg nieograniczony pow. progów UE na robotę budowlaną z dofinansowaniem. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 5, pkt 6 i pkt 8 ustawy Pzp. Proszę o podpowiedź czy żądam prawidłowych dokumentów, bo mam sporo wątpliwości: Przesłanki obligatoryjne: art. 24 ust.1 pkt 13, 14, 21 - dokument z rozporządzenia par. 5.1 (informacja z KRK) art. 24 ust. 1 pkt 15 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 5 (oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu.....) art. 24 ust. 1 pkt 22 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 6 (oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ.) Przesłanki fakultatywne: art. 24 ust. 5 pkt 1 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 4 (odpis z właściwego rejestru.....) art. 24 ust. 5 pkt 5 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 1 (KRK) oraz dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 7 (oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia....) - TU PYTANIE: Czy muszę żądać obydwu dokumentów (KRK z par. 5 pkt 1 + oświadczenie z par. 5 pkt 7) czy mogę tylko wymagać KRK, które odnosi się do przesłanek fakultatywnych? art. 24 ust. 5 pkt 6 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 1 (KRK) oraz dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 7 (oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia....) - TU PYTANIE PODOBNE JAK POWYŻEJ. art. 24 ust. 5 pkt 8 - dokument z rozporządzenia par. 5 pkt 2 (Urząd Skarbowy), par. 5 pkt 3 (ZUS) i par. 5 pkt 9 (ośw. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych) ? PYTANIE: Czy mam żądać wszystkich dokumentów (US + ZUS + ośw.) czy wystarczy tylko US+ ZUS ? Bardzo proszę o pilną pomoc, bo goni mnie czas, a mam sporo wątpliwości.
1
2018-02-15 16:27 0

M.

Maria .....

59

żądanie dokumentów to suwerenna decyzja zamawiającego, a tak na marginesie oświadczenie z par. 5 pkt 7 dotyczy innej przesłanki wykluczenia niż potwierdza KRK, art. 24 ust. 5 pkt 8 dlaczego tylko ZUS i US, natomiast rezygnuje Pan z oświadczenia o podatkach lokalnych, uważam że jeżeli badamy przesłankę i zdecydujemy się na dokumenty to powinniśmy brać wszystko a nie wybiórczo, druga opcja badamy przesłanki ale tylko na podstawie oświadczenia wstępnego. Teraz nie ma obowiązku żądania dokumentów, nawet można zrezygnować z dokumentów na spełnianie warunków pod warunkiem, że będziemy wymagać aby wykonawca zawarł te informacje w JEDZ-u
żądanie dokumentów to suwerenna decyzja zamawiającego, a tak na marginesie oświadczenie z par. 5 pkt 7 dotyczy innej przesłanki wykluczenia niż potwierdza KRK, art. 24 ust. 5 pkt 8 dlaczego tylko ZUS i US, natomiast rezygnuje Pan z oświadczenia o podatkach lokalnych, uważam że jeżeli badamy przesłankę i zdecydujemy się na dokumenty to powinniśmy brać wszystko a nie wybiórczo, druga opcja badamy przesłanki ale tylko na podstawie oświadczenia wstępnego. Teraz nie ma obowiązku żądania dokumentów, nawet można zrezygnować z dokumentów na spełnianie warunków pod warunkiem, że będziemy wymagać aby wykonawca zawarł te informacje w JEDZ-u
1
2018-02-16 07:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy