Forum


Powrót Wypełnianie ESPD/JEDZ

H.

Hubert .....

21

Witam. Przygotowuję JEDZ za pomocą strony ESPD i mam kilka pytań dotyczących Części III Podstawy wykluczenia pkt C Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi. Chodzi dokładnie o zaznaczenie właściwych przesłanek, w większości co do których w ESPD są podpowiedzi z ecertis, ale nie do wszystkich. W specyfikacji przewiduję przesłanki wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne z art. 24 ust. 5 pkt 1.

Poniżej zamieściłem przesłanki zgodnie z kolejnością w ESPD. Bardzo proszę o podpowiedź, czy uczyniłem to właściwie.

- naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska (zaznaczone - zgodnie z instrukcją UZP)
- naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego (zaznaczone - jak wyżej)
- naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy (zaznaczone - jak wyżej)
- upadłość (zaznaczone - ponieważ przewiduję wykluczenie na podstawie art. 24.5.1)
- niewypłacalność (zaznaczone - jak wyżej art. 24.5.1)
- układ z wierzycielami (CZY ZAZNACZYĆ ? brak podpowiedzi w ESPD - wydaje mi się, że dotyczy art. 24.5.1)
- inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego (CZY ZAZNACZYĆ ?)
- aktywami zarządza likwidator (CZY ZAZNACZYĆ ?)
- działalność gospodarcza jest zawieszona (CZY ZAZNACZYĆ ?)
- winien poważnego wykroczenia zawodowego (powinienem zaznaczyć w sytuacji, gdy przewiduję wykluczenie na podstawie art. 24.5.2 - fakult.)
- porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji (zaznaczone - przesłanka obligatoryjna 24.1.20)
- konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zaznaczone - przesłanka obligatoryjna 24.1.19 / powinno się również zaznaczyć, gdy przewidujemy przesłankę fakultatywną 24.5.3)
- bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia (zaznaczono - zgodnie z instrukcją UZP)
- rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje (odznaczone - ponieważ nie przewiduję przesłanki fakultatywnej 24.5.4)
- winien wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji lub niemożności przedstawienia wymaganych dokumentów lub uzyskania poufnych informacji na temat przedmiotowego postępowania (zaznaczone - dotyczy przesłanek obligatoryjnych 24.1.16, 24.1.17, 24.1.18)
Witam. Przygotowuję JEDZ za pomocą strony ESPD i mam kilka pytań dotyczących Części III Podstawy wykluczenia pkt C Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi. Chodzi dokładnie o zaznaczenie właściwych przesłanek, w większości co do których w ESPD są podpowiedzi z ecertis, ale nie do wszystkich. W specyfikacji przewiduję przesłanki wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne z art. 24 ust. 5 pkt 1. Poniżej zamieściłem przesłanki zgodnie z kolejnością w ESPD. Bardzo proszę o podpowiedź, czy uczyniłem to właściwie. - naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska (zaznaczone - zgodnie z instrukcją UZP) - naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego (zaznaczone - jak wyżej) - naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy (zaznaczone - jak wyżej) - upadłość (zaznaczone - ponieważ przewiduję wykluczenie na podstawie art. 24.5.1) - niewypłacalność (zaznaczone - jak wyżej art. 24.5.1) - układ z wierzycielami (CZY ZAZNACZYĆ ? brak podpowiedzi w ESPD - wydaje mi się, że dotyczy art. 24.5.1) - inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego (CZY ZAZNACZYĆ ?) - aktywami zarządza likwidator (CZY ZAZNACZYĆ ?) - działalność gospodarcza jest zawieszona (CZY ZAZNACZYĆ ?) - winien poważnego wykroczenia zawodowego (powinienem zaznaczyć w sytuacji, gdy przewiduję wykluczenie na podstawie art. 24.5.2 - fakult.) - porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji (zaznaczone - przesłanka obligatoryjna 24.1.20) - konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zaznaczone - przesłanka obligatoryjna 24.1.19 / powinno się również zaznaczyć, gdy przewidujemy przesłankę fakultatywną 24.5.3) - bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia (zaznaczono - zgodnie z instrukcją UZP) - rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje (odznaczone - ponieważ nie przewiduję przesłanki fakultatywnej 24.5.4) - winien wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji lub niemożności przedstawienia wymaganych dokumentów lub uzyskania poufnych informacji na temat przedmiotowego postępowania (zaznaczone - dotyczy przesłanek obligatoryjnych 24.1.16, 24.1.17, 24.1.18)
1
2018-02-15 20:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy