Forum


Powrót Jak rozumienie Państwo następujący warunek wiedzy i doświadczenia?

K.

Karolina .....

79

Witam, warunek brzmi tak: Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał: co najmniej 2 usługi polegające na utrzymaniu terenów parkowych lub terenów miejskich o łącznej wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto.
Witam, warunek brzmi tak: Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał: co najmniej 2 usługi polegające na utrzymaniu terenów parkowych lub terenów miejskich o łącznej wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto.
1
2018-02-16 08:16 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 872

Warunek jest śmiesznie opisany, chyba że potem jest wyjaśnione co należy rozumieć pod pojęciem utrzymanie terenów parkowych lub miejskich.
Warunek jest śmiesznie opisany, chyba że potem jest wyjaśnione co należy rozumieć pod pojęciem utrzymanie terenów parkowych lub miejskich.
1
2018-02-16 08:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy