Forum


Powrót Ogłoszenie o zamówieniu - powyżej progu

H.

Hubert .....

21

Zamawiający przekazał dziś ogłoszenie o zamówieniu sektorowym do publikacji. W ogłoszeniu sekcja III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia została pozostawiona pusta (nic nie zaznaczono - nie była to pozycja obowiązkowa zaznaczona *). Obecnie analizując inne podobne ogłoszenia zauważyłem, że niektórzy zaznaczali tą opcję i pojawiał im się obok dopisek ,,Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia".
Czy popełniłem błąd nie zaznaczając tego pola, jeśli w warunku dot. zdolności zawodowej i technicznej (potencjał osobowy) wymagam, aby wykonawca dysponował np. kierownikiem budowy ? Nadmienię, że w Sekcji VI: Informacje uzupełniające w pkt VI.3) Informacje dodatkowe: napisałem, że zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni m.in. wykazu osób.

Bardzo proszę o pomoc, jest to mój pierwszy przetarg pow. progów z dofinansowaniem z UE.
Zamawiający przekazał dziś ogłoszenie o zamówieniu sektorowym do publikacji. W ogłoszeniu sekcja III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia została pozostawiona pusta (nic nie zaznaczono - nie była to pozycja obowiązkowa zaznaczona *). Obecnie analizując inne podobne ogłoszenia zauważyłem, że niektórzy zaznaczali tą opcję i pojawiał im się obok dopisek ,,Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia". Czy popełniłem błąd nie zaznaczając tego pola, jeśli w warunku dot. zdolności zawodowej i technicznej (potencjał osobowy) wymagam, aby wykonawca dysponował np. kierownikiem budowy ? Nadmienię, że w Sekcji VI: Informacje uzupełniające w pkt VI.3) Informacje dodatkowe: napisałem, że zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni m.in. wykazu osób. Bardzo proszę o pomoc, jest to mój pierwszy przetarg pow. progów z dofinansowaniem z UE.
1
2018-02-19 21:01 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Tę pozycję zaznacza się właśnie w przypadku wykazu osób.
Tę pozycję zaznacza się właśnie w przypadku wykazu osób.
1
2018-02-20 07:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy