Forum


Powrót Zastosowanie art. 29 ust. 3a usatwy Pzp w zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu bankowego

M.

Marek .....

0

W postępowaniach na udzielenie i obsługę kredytów bankowych Zamawiający wymagają np:
1) zatrudnienia na umowę o pracę co najmniej jednej osoby, która będzie wykonywać czynności w zakresie prowadzenia rachunku bankowego;
2) zatrudnienia na umowę o pracę w wymiarze min. 1/2 etatu co najmniej jednej osoby, która będzie wykonywać czynności w zakresie prowadzenia rachunku bankowego.
Inni Zamawiający piszą wprost, że nie określają żadnych wymagań w zakresie przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Jeszcze inni nic nie piszą na ten temat w SIWZ.
Czy wymagania określone w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp będą miały zastosowanie w przypadku zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu bankowego ?
W postępowaniach na udzielenie i obsługę kredytów bankowych Zamawiający wymagają np: 1) zatrudnienia na umowę o pracę co najmniej jednej osoby, która będzie wykonywać czynności w zakresie prowadzenia rachunku bankowego; 2) zatrudnienia na umowę o pracę w wymiarze min. 1/2 etatu co najmniej jednej osoby, która będzie wykonywać czynności w zakresie prowadzenia rachunku bankowego. Inni Zamawiający piszą wprost, że nie określają żadnych wymagań w zakresie przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Jeszcze inni nic nie piszą na ten temat w SIWZ. Czy wymagania określone w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp będą miały zastosowanie w przypadku zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu bankowego ?
1
2018-02-20 08:16 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

To usługa, nie wykonywana przez ekspertów czy też osoby "wolnych zawodów". Wstawiłabym zapisy o umowach o pracę, ale wskazując czynności do wykonania w ramach umowy o pracę a nie liczbę osób czy wymiar etatu.
To usługa, nie wykonywana przez ekspertów czy też osoby "wolnych zawodów". Wstawiłabym zapisy o umowach o pracę, ale wskazując czynności do wykonania w ramach umowy o pracę a nie liczbę osób czy wymiar etatu.
1
2018-02-20 08:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy