Forum


Powrót Zasoby podmiotu trzeciego - potencjał kadrowy

J.

Joanna .....

3

Dzień dobry,
postępowanie poniżej progów, wykonawca złożył ofertę i dołączył do niej oświadczenia wstępne dot. warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia, z których wynika, że warunki udziału w postępowaniu spełnia samodzielnie - w formularzach oświadczeń miejsce na informacje o podmiocie trzecim zostało wykreślone. Nie ma także w ofercie zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów. Problem polega na tym, że wykonawca załączył także do oferty, zupełnie niepotrzebnie na tym etapie postępowania, wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, z którego z kolei wynika, że osobami tymi nie dysponuje bezpośrednio, a pośrednio i stanowią one zasób podmiotu trzeciego - wszystkie te osoby. Jak postąpić z taką ofertą?
Dzień dobry, postępowanie poniżej progów, wykonawca złożył ofertę i dołączył do niej oświadczenia wstępne dot. warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia, z których wynika, że warunki udziału w postępowaniu spełnia samodzielnie - w formularzach oświadczeń miejsce na informacje o podmiocie trzecim zostało wykreślone. Nie ma także w ofercie zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów. Problem polega na tym, że wykonawca załączył także do oferty, zupełnie niepotrzebnie na tym etapie postępowania, wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, z którego z kolei wynika, że osobami tymi nie dysponuje bezpośrednio, a pośrednio i stanowią one zasób podmiotu trzeciego - wszystkie te osoby. Jak postąpić z taką ofertą?
1
2018-02-20 13:10 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Najpierw układamy ranking, potem "1" wzywamy i sprawdzamy np. wykazy. Jeżeli wspomniana oferta jest z pozycją najwyższa w rankingu (lub jedyna złożona) to najpierw wyjaśniłabym treść złożonej oferty: co jest - co nie pasuje. Może wykonawca sam nie wie co tam popisywał. Jeżeli, jest na dalszych pozycjach to nic nie robimy - przynajmniej na etapie oceny dokumentów oferty z nr 1. Jak nie spełni warunku 1 to dopiero kolejna oferta.
Najpierw układamy ranking, potem "1" wzywamy i sprawdzamy np. wykazy. Jeżeli wspomniana oferta jest z pozycją najwyższa w rankingu (lub jedyna złożona) to najpierw wyjaśniłabym treść złożonej oferty: co jest - co nie pasuje. Może wykonawca sam nie wie co tam popisywał. Jeżeli, jest na dalszych pozycjach to nic nie robimy - przynajmniej na etapie oceny dokumentów oferty z nr 1. Jak nie spełni warunku 1 to dopiero kolejna oferta.
1
2018-02-20 14:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy