Forum


Powrót sprawozdanie roczne a jednostki samorządowe

M.

Marta .....

2

Proszę o pomoc. Po raz pierwszy przygotowuję sprawozdanie roczne w tej jednostce i w związku z tym nasuwa mi się szereg pytań pozostających bez odpowiedzi.
Jesteśmy jednostką administracji samorządowej, działamy jako wspólny zamawiający działający w imieniu i na rzecz jednostek na terenie gminy.
Czy dobrze rozumiem, że do rocznego sprawozdania wpisujemy wszystkie zawarte umowy na rzecz tych jednostek przeprowadzane dla nich? Czyli wszystkie przetargi i zamówienia do 30 tys?
Czy może szkoły same wykazują to w sprawozdaniu? Jeśli umowy podpisywali dyrektorzy ?
Czy szkoły w ogóle robią sprawozdanie?
Będę wdzięczna za pomoc.
Proszę o pomoc. Po raz pierwszy przygotowuję sprawozdanie roczne w tej jednostce i w związku z tym nasuwa mi się szereg pytań pozostających bez odpowiedzi. Jesteśmy jednostką administracji samorządowej, działamy jako wspólny zamawiający działający w imieniu i na rzecz jednostek na terenie gminy. Czy dobrze rozumiem, że do rocznego sprawozdania wpisujemy wszystkie zawarte umowy na rzecz tych jednostek przeprowadzane dla nich? Czyli wszystkie przetargi i zamówienia do 30 tys? Czy może szkoły same wykazują to w sprawozdaniu? Jeśli umowy podpisywali dyrektorzy ? Czy szkoły w ogóle robią sprawozdanie? Będę wdzięczna za pomoc.
1
2018-02-23 11:44 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Jeżeli zawieracie umowy i ponosicie wydatki, lub realizujecie - opłacacie wydatki do 30 tyś. zł to w sprawozdaniu trzeba wykazać całość. Kto był płatnikiem tych umów ze szkoły? Sami opłacali czy poprzez JAS?
Jeżeli zawieracie umowy i ponosicie wydatki, lub realizujecie - opłacacie wydatki do 30 tyś. zł to w sprawozdaniu trzeba wykazać całość. Kto był płatnikiem tych umów ze szkoły? Sami opłacali czy poprzez JAS?
1
2018-02-23 11:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy