Forum


Powrót Zastrzeżenie modelu i producenta w formularzu cenowym TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

M.

Małgorzata .....

5

Wykonawca w formularzu cenowym zastrzegł dane dotyczące modelu i producenta oferowanego sprzętu.
Czy miał takie prawo? Jak myślicie?
Znalazłam na razie jeden wyrok na poparcie, iż mógł tak uczynić KIO 6/10. Czy znacie jakieś jeszcze?
Zapis dotyczący zastrzeżenia informacji w SIWZ był ustawowy.
Ponadto zastrzegł zobowiązanie podmiotu trzeciego i nie wskazał jego danych w JEDZ. JEDZ do uzupełnienia rozumiem?
Wykonawca w formularzu cenowym zastrzegł dane dotyczące modelu i producenta oferowanego sprzętu. Czy miał takie prawo? Jak myślicie? Znalazłam na razie jeden wyrok na poparcie, iż mógł tak uczynić KIO 6/10. Czy znacie jakieś jeszcze? Zapis dotyczący zastrzeżenia informacji w SIWZ był ustawowy. Ponadto zastrzegł zobowiązanie podmiotu trzeciego i nie wskazał jego danych w JEDZ. JEDZ do uzupełnienia rozumiem?
1
2018-02-26 12:59 0

A.

Andrzej .....

4

Jeśli składając zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa Wyk przywołał jedynie treść przepisu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (są tam 3 przesłanki), to zgodnie z zapisem art. 8 ust. 2 Ustawy pzp nie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z wyrokiem KIO 421/17 z 23.03.2017r. -cytat: "Jeśli Wyk poprzestanie na zastrzeżeniu w ofercie danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, bez wykazania skuteczności ich utajnienia w świetle przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zam nie jest związany zakazem ujawnienia tych informacji, wynikającym z art. 8 ust. 3 ustawy pzp. Przywołanie w Uzasadnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa tylko przesłanek z art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Uznk) nie jest skutecznym zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. Mało tego to nie podlega uzasadnienie zastrzeżenia uzupełnieniu. W tym samym wyroku czytamy, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa i wyjaśnienie i wykazanie prawidłowości zastrzeżenia tajemnicy musi nastąpić jednocześnie - KIO przywołało w tym miejscu dodatkowo wyrok 279/15 z 2.03.2015r.). I dalej czytamy w tym wyroku, że brak wyjaśnień (a takim jest również przywołanie tylko przesłanej z art. 11 ust. 4 Uznk ) - cytat: "rodzi po stronie zam obowiązek udostępnienia zainteresowanym informacji, niezależnie od tego czy stanowiłyby one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 uznk.
Jeśli Wyk nie dał uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dowodami potwierdzającymi, że ma u siebie wdrożone stosowne procedury i ograniczone grono osób ma dostęp do tych informacji, a jedynie poprzestał na przywołaniu 3 przesłanek z art 11 ust. 4 Uznk, to takie zastrzeżenie tajemnicy jest nieskuteczne i Zam ma prawo odtajnić jego ofertę w całości. Trzeba oferenta poinformować, powołując się np. na wyrok KIO 421/17, że nieskutecznie zastrzegł informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa i odtajnić mu ofertę.
Jeśli składając zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa Wyk przywołał jedynie treść przepisu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (są tam 3 przesłanki), to zgodnie z zapisem art. 8 ust. 2 Ustawy pzp nie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z wyrokiem KIO 421/17 z 23.03.2017r. -cytat: "Jeśli Wyk poprzestanie na zastrzeżeniu w ofercie danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, bez wykazania skuteczności ich utajnienia w świetle przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zam nie jest związany zakazem ujawnienia tych informacji, wynikającym z art. 8 ust. 3 ustawy pzp. Przywołanie w Uzasadnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa tylko przesłanek z art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Uznk) nie jest skutecznym zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. Mało tego to nie podlega uzasadnienie zastrzeżenia uzupełnieniu. W tym samym wyroku czytamy, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa i wyjaśnienie i wykazanie prawidłowości zastrzeżenia tajemnicy musi nastąpić jednocześnie - KIO przywołało w tym miejscu dodatkowo wyrok 279/15 z 2.03.2015r.). I dalej czytamy w tym wyroku, że brak wyjaśnień (a takim jest również przywołanie tylko przesłanej z art. 11 ust. 4 Uznk ) - cytat: "rodzi po stronie zam obowiązek udostępnienia zainteresowanym informacji, niezależnie od tego czy stanowiłyby one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 uznk. Jeśli Wyk nie dał uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dowodami potwierdzającymi, że ma u siebie wdrożone stosowne procedury i ograniczone grono osób ma dostęp do tych informacji, a jedynie poprzestał na przywołaniu 3 przesłanek z art 11 ust. 4 Uznk, to takie zastrzeżenie tajemnicy jest nieskuteczne i Zam ma prawo odtajnić jego ofertę w całości. Trzeba oferenta poinformować, powołując się np. na wyrok KIO 421/17, że nieskutecznie zastrzegł informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa i odtajnić mu ofertę.
1
2018-02-26 13:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy