Forum


Powrót wykaz osób skierowanych przez wykonawcędo realizacji zamówienia

A.

Anna .....

0

Czy wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych ważnych poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do inf. niejawnych o znaczonych klauzulą "POUFNE" oraz aktualnych zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych żądalibyście na podstawie § 2 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) czy na podstawie § 4 ust. 1 tego samego rozporządzenia?
Czy wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych ważnych poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do inf. niejawnych o znaczonych klauzulą "POUFNE" oraz aktualnych zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych żądalibyście na podstawie § 2 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) czy na podstawie § 4 ust. 1 tego samego rozporządzenia?
1
2018-02-27 07:47 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

W §2 ust 1 chyba nie ma 10 pkt, raczej chodzi o ust. 4.
Jeżeli już żądamy dokumentów związanych z poufnością to z §4.
W §2 ust 1 chyba nie ma 10 pkt, raczej chodzi o ust. 4. Jeżeli już żądamy dokumentów związanych z poufnością to z §4.
1
2018-03-01 08:09 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy