Forum


Powrót Przesłanki odrzucenia oferty

SW

Sylwester Woźniak

0

Zamówienie podzielne na części w trybie przetargu nieograniczonego. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako drugie kryterium oceny ofert przyjęto „skrócenie terminu realizacji”. W SIWZ wskazano konkretne terminy, które podlegają skróceniu. Wskazano również jak będą przydzielane punkty za określoną wartość dni:
„a) Skrócenie terminu realizacji o liczbę dni: od 2 do 4 dni – 30 pkt,
b) Skrócenie terminu realizacji o liczbę dni: od 5 do 7 dni – 60 pkt,
c) Skrócenie terminu realizacji o 8 dni – 100 pkt.
Uzyskane punkty zostaną pomnożone przez wagę równą 40%.”

Wykonawca w formularzu oferty miał wskazać liczbę dni, o którą skróci określone w SIWZ terminy wykonania (jest ich kilka). W trakcie analizy złożonych ofert ustalono, że jeden z wykonawców w ramach jednej części zaoferował skrócenie terminu realizacji o 70 dni. Okazało się, iż dokonując skrócenia jednego z terminów realizacji o wskazaną w ofercie liczbę dni, tj. o 70 dni, nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia, gdyż uzyskujemy termin, który już minął. W drugiej części podobna sytuacja. Po skróceniu terminu realizacji okazało się, że wykonawca nie jest w stanie wykonać zamówienia w tym terminie w sposób określony w opisie przedmiotu zamówienia, gdyż realizując zamówienie w tym terminie, nie uwzględniono by relacji ze wszystkich wymaganych w zamówieniu zdarzeń.
W SIWZ wskazano również, że „w przypadku skrócenia terminu realizacji o więcej niż 8 dni, Zamawiający przyzna 100 punktów (odpowiednio przemnożonych przez wagę kryterium)”.

Zamawiający dopuszczał wskazanie dłuższego terminu skrócenia terminu realizacji, ale nie takiego, który sprawia, że w ogóle nie da się wykonać zamówienia albo jest to możliwe, ale nie w całości.

Wykonawcę wezwano do wyjaśnień. Wskazał, że źle zinterpretował treść SIWZ i prosi o zmianę treści oferty w tym zakresie.
Nie jest to oferta najwyżej oceniona. Czy mogę odrzucić taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. A może potraktować to jako inną omyłkę (87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp)? Tylko, że w takim przypadku dokonam zmiany treści oferty tego wykonawcy, co jest niezgodne z ustawą Pzp.
Zamówienie podzielne na części w trybie przetargu nieograniczonego. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako drugie kryterium oceny ofert przyjęto „skrócenie terminu realizacji”. W SIWZ wskazano konkretne terminy, które podlegają skróceniu. Wskazano również jak będą przydzielane punkty za określoną wartość dni: „a) Skrócenie terminu realizacji o liczbę dni: od 2 do 4 dni – 30 pkt, b) Skrócenie terminu realizacji o liczbę dni: od 5 do 7 dni – 60 pkt, c) Skrócenie terminu realizacji o 8 dni – 100 pkt. Uzyskane punkty zostaną pomnożone przez wagę równą 40%.” Wykonawca w formularzu oferty miał wskazać liczbę dni, o którą skróci określone w SIWZ terminy wykonania (jest ich kilka). W trakcie analizy złożonych ofert ustalono, że jeden z wykonawców w ramach jednej części zaoferował skrócenie terminu realizacji o 70 dni. Okazało się, iż dokonując skrócenia jednego z terminów realizacji o wskazaną w ofercie liczbę dni, tj. o 70 dni, nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia, gdyż uzyskujemy termin, który już minął. W drugiej części podobna sytuacja. Po skróceniu terminu realizacji okazało się, że wykonawca nie jest w stanie wykonać zamówienia w tym terminie w sposób określony w opisie przedmiotu zamówienia, gdyż realizując zamówienie w tym terminie, nie uwzględniono by relacji ze wszystkich wymaganych w zamówieniu zdarzeń. W SIWZ wskazano również, że „w przypadku skrócenia terminu realizacji o więcej niż 8 dni, Zamawiający przyzna 100 punktów (odpowiednio przemnożonych przez wagę kryterium)”. Zamawiający dopuszczał wskazanie dłuższego terminu skrócenia terminu realizacji, ale nie takiego, który sprawia, że w ogóle nie da się wykonać zamówienia albo jest to możliwe, ale nie w całości. Wykonawcę wezwano do wyjaśnień. Wskazał, że źle zinterpretował treść SIWZ i prosi o zmianę treści oferty w tym zakresie. Nie jest to oferta najwyżej oceniona. Czy mogę odrzucić taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. A może potraktować to jako inną omyłkę (87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp)? Tylko, że w takim przypadku dokonam zmiany treści oferty tego wykonawcy, co jest niezgodne z ustawą Pzp.
0
2018-02-27 09:41 0

R.

Renata .....

24

Niefortunny zapis, brakło ograniczenia o ile maksymalnie można skrócić.
Zdecydowanie poprawa tego terminu po wyjaśnieniach będzie zmianą treści oferty (kryterium) i niedopuszczalne prowadzenie negocjacji dot. złożonej oferty (art. 87 ust. 1).
Uważam ze nalezy odrzucic tę ofertę z art 89 ust 1 pkt 2 - oferta jest niezgodna z SIWZ (zważywszy na fakt, iż poprawić omyłki nie można bo zmieni się treść oferty) skoro termin jest nierealny.
Niefortunny zapis, brakło ograniczenia o ile maksymalnie można skrócić. Zdecydowanie poprawa tego terminu po wyjaśnieniach będzie zmianą treści oferty (kryterium) i niedopuszczalne prowadzenie negocjacji dot. złożonej oferty (art. 87 ust. 1). Uważam ze nalezy odrzucic tę ofertę z art 89 ust 1 pkt 2 - oferta jest niezgodna z SIWZ (zważywszy na fakt, iż poprawić omyłki nie można bo zmieni się treść oferty) skoro termin jest nierealny.
1
2018-02-27 09:58 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy