Forum


Powrót Elektronizacja po 18.04.2018r

R.

Renata .....

24

Mam problem z art 17 Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, który brzmi "W postępowaniach o udzielenie zamówienia publiczne go wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r., oświadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamówienia, składa się zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej".
Z kolei art 15 ust 2 tej ustawy mówi, że "Przepis art. 10a ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r. "
Jak to w końcu jest - w post. wszczętych i niezakończonych przez 18 kwietnia oświadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamówienia, składa się zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
Czy to oznacza, że jeśli nie otworzę ofert do 18 kwietnia muszę dopuścić możliwość złożenia wszystkich oświadczeń w postaci elektronicznej, a JEDZa oczywiście obligatoryjnie?
Mam problem z art 17 Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, który brzmi "W postępowaniach o udzielenie zamówienia publiczne go wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 kwietnia 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r., oświadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamówienia, składa się zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej". Z kolei art 15 ust 2 tej ustawy mówi, że "Przepis art. 10a ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r. " Jak to w końcu jest - w post. wszczętych i niezakończonych przez 18 kwietnia oświadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamówienia, składa się zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. Czy to oznacza, że jeśli nie otworzę ofert do 18 kwietnia muszę dopuścić możliwość złożenia wszystkich oświadczeń w postaci elektronicznej, a JEDZa oczywiście obligatoryjnie?
1
2018-02-27 10:09 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Z opinii wynika, że to dotyczy tylko oświadczenia JEDZ. Są też głosy przemawiające za tym, że w ogłoszonych postępowaniach przed 18.04 ze składaniem ofert po tym terminie, należy wskazać możliwość składania wersji elektronicznych.
Z opinii wynika, że to dotyczy tylko oświadczenia JEDZ. Są też głosy przemawiające za tym, że w ogłoszonych postępowaniach przed 18.04 ze składaniem ofert po tym terminie, należy wskazać możliwość składania wersji elektronicznych.
1
2018-03-01 08:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy