Forum


Powrót Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

K.

Katarzyna .....

26

Tabela V. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - kolumna "liczba złożonych ofert": na I część złożono 3 oferty na II część 2 oferty (z czego dwóch wykonawców złożyło ofertę na I i II część) - ile wpisać ofert 5?????
Tabela V. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - kolumna "liczba złożonych ofert": na I część złożono 3 oferty na II część 2 oferty (z czego dwóch wykonawców złożyło ofertę na I i II część) - ile wpisać ofert 5?????
1
2018-02-27 13:57 0

K.

Krystyna .....

0

moim zdaniem 5
moim zdaniem 5
1
2018-02-27 14:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy