Forum


Powrót postawiony warunek , a zapis z rozporzadzenia ...

A.

Anna .....

30

Witam,
mam następujące pytanie, W SIWZ na potwierdzenie warunku dot. zdolnosci technicznej i zawodowej mam napisane, ze Wykonawca spełni warunek, jeżeliwykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca, jest zobowiązany wskazać osoby, którymi będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia spełniające następujące wymagania tj.:
- Kierownika robót budowlanych, który musi spełniać następujące wymagania: posiadać uprawnienia budowlane do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Następnie w wykazie oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienia warunków mam:, ze będę żądać w terminie nie krótszym niż 5 dni:wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (złożony zgodny ze wzorem wykazu stanowiącym Załącznik nr .. do SIWZ).
Moje pytanie brzmi: czy powinnam zmodyfikować treść wykazu osób (chodzi mi o zapis, który mam w słowo w słowo z rozporządzenia), skoro w warunku chcę aby Wykonawca wskazać osoby, którymi będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia spełniające następujące wymagania tj.:
- Kierownika robót budowlanych, który musi spełniać następujące wymagania: posiadać uprawnienia budowlane do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Czy powinnam formułę z rozporządzenia zmodyfikować i wykreślić słowa doświadczenia i wykształcenia skoro w warunku mowa tylko o uprawnieniach???? Czy tak można???
Bardzo proszę o podpowiedzi.
Witam, mam następujące pytanie, W SIWZ na potwierdzenie warunku dot. zdolnosci technicznej i zawodowej mam napisane, ze Wykonawca spełni warunek, jeżeliwykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca, jest zobowiązany wskazać osoby, którymi będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia spełniające następujące wymagania tj.: - Kierownika robót budowlanych, który musi spełniać następujące wymagania: posiadać uprawnienia budowlane do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Następnie w wykazie oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienia warunków mam:, ze będę żądać w terminie nie krótszym niż 5 dni:wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (złożony zgodny ze wzorem wykazu stanowiącym Załącznik nr .. do SIWZ). Moje pytanie brzmi: czy powinnam zmodyfikować treść wykazu osób (chodzi mi o zapis, który mam w słowo w słowo z rozporządzenia), skoro w warunku chcę aby Wykonawca wskazać osoby, którymi będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia spełniające następujące wymagania tj.: - Kierownika robót budowlanych, który musi spełniać następujące wymagania: posiadać uprawnienia budowlane do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Czy powinnam formułę z rozporządzenia zmodyfikować i wykreślić słowa doświadczenia i wykształcenia skoro w warunku mowa tylko o uprawnieniach???? Czy tak można??? Bardzo proszę o podpowiedzi.
1
2018-03-01 09:27 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Widzę, że borykasz się z zapisami rozporządzenia w stosunku do praktyki :) też tak mam.
Wg mnie zapis rozporządzenia to wskazania najszerszego katalogu którym możemy wymagać. Jeżeli stawiamy "krótkie" wymaganie to odpowiednio do tego określamy informacje w wykazie, czyli nie chcieliśmy wykształcenia i wskazania doświadczenia to potem nie wpisujemy do tabeli.
Osobiście to zastanowiłabym się nad kwestią, czy wystarczy mi wiedza tylko o posiadanych uprawnieniach, czy nie warto jednak zapytać o doświadczenie. Ale to zależy od rodzaju/wielkości zamówienia.
Widzę, że borykasz się z zapisami rozporządzenia w stosunku do praktyki :) też tak mam. Wg mnie zapis rozporządzenia to wskazania najszerszego katalogu którym możemy wymagać. Jeżeli stawiamy "krótkie" wymaganie to odpowiednio do tego określamy informacje w wykazie, czyli nie chcieliśmy wykształcenia i wskazania doświadczenia to potem nie wpisujemy do tabeli. Osobiście to zastanowiłabym się nad kwestią, czy wystarczy mi wiedza tylko o posiadanych uprawnieniach, czy nie warto jednak zapytać o doświadczenie. Ale to zależy od rodzaju/wielkości zamówienia.
1
2018-03-01 10:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy