Forum


Powrót procedura odwrócona - jak wiatr zawieje??

M.

Mariusz .....

9

na stronie UZP
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/inte ... -odwrocona
zamieszczono taką interpretacje.

Czy zamawiający przewidując w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu tzw. „procedurę odwróconą” może od niej następnie odstąpić?

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający ma prawo przewidzieć zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego. Brak przewidzenia zastosowania tej procedury, zgodnie z w/w przepisem ustawy Pzp, z całą pewnością uniemożliwia zamawiającemu skorzystanie z udogodnień przewidzianych tym przepisem. W sytuacji odwrotnej jednak, kiedy zamawiający przewidział możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, a następnie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdza, że jest to nieuzasadnione z jakichś względów czy niecelowe (np. w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta), może odstąpić od stosowania tej procedury. Na powyższe rozumienie przepisu wskazuje określenie: „możliwość” skorzystania z tzw. „procedury odwróconej”, a więc uprawnienia występującego po stronie zamawiającego.


Na szkoleniach informowano mnie, że procedurę mogę zastosować lub nie ale jak już ja w siwz przewidziałem to stosować muszę.

Jak więc jest?
na stronie UZP https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/inte ... -odwrocona zamieszczono taką interpretacje. Czy zamawiający przewidując w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu tzw. „procedurę odwróconą” może od niej następnie odstąpić? Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający ma prawo przewidzieć zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego. Brak przewidzenia zastosowania tej procedury, zgodnie z w/w przepisem ustawy Pzp, z całą pewnością uniemożliwia zamawiającemu skorzystanie z udogodnień przewidzianych tym przepisem. W sytuacji odwrotnej jednak, kiedy zamawiający przewidział możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, a następnie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdza, że jest to nieuzasadnione z jakichś względów czy niecelowe (np. w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta), może odstąpić od stosowania tej procedury. Na powyższe rozumienie przepisu wskazuje określenie: „możliwość” skorzystania z tzw. „procedury odwróconej”, a więc uprawnienia występującego po stronie zamawiającego. Na szkoleniach informowano mnie, że procedurę mogę zastosować lub nie ale jak już ja w siwz przewidziałem to stosować muszę. Jak więc jest?
1
2018-03-02 07:25 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 980

Niestety ale teoretycznie można zapisać w SIWZ i później nie stosować, ale moim zdaniem to nijak ma się do przejrzystości postępowania i uczciwego podejścia, bo po otwarciu ofert zamawiający będzie sobie według uznania decydował, jak będzie realizował badanie i ocenę ofert z poszczególnymi wykonawcami. Na szkoleniu z apexnetu mówił prowadzący że to jest nieuczciwe, ale dopuszczalne.
Niestety ale teoretycznie można zapisać w SIWZ i później nie stosować, ale moim zdaniem to nijak ma się do przejrzystości postępowania i uczciwego podejścia, bo po otwarciu ofert zamawiający będzie sobie według uznania decydował, jak będzie realizował badanie i ocenę ofert z poszczególnymi wykonawcami. Na szkoleniu z apexnetu mówił prowadzący że to jest nieuczciwe, ale dopuszczalne.
1
2018-03-02 07:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy