Forum


Powrót konsorcjum a zabezpieczenie należytego wykonania umowy

M.

Małgorzata .....

39

Podpisuję umowę z konsorcjum trzech firm: lider i dwóch członków. Czy właściwym jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy od członka konsorcjum?
Podpisuję umowę z konsorcjum trzech firm: lider i dwóch członków. Czy właściwym jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy od członka konsorcjum?
1
2018-03-02 07:56 0

B.

Barbara .....

0

Tak
Tak
1
2018-03-02 08:08 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy