Forum


Powrót Wezwanie do uzupełnienia braków w ofercie

E.

Emilia .....

1

Witam,

Otrzymałam wezwanie do uzupełnienia braków w ofercie. Brakuje aktualnej polisy w języku polskim z potwierdzeniem jej opłacenia.
Do oferty dołączyłam certyfikat potwierdzający ubezpieczenie całej grupy ( zagranicznej ) do której spółka należy. Polisa jest w języku angielskim. Więc sama spółka nie opłaca żadnej innej polisy.
Czy mogę sama przetłumaczyć ten certyfikat na język polski i poświadczę za zgodność z oryginałem ? Dodatkowo napiszę krótką informację, że nie dysponujemy takim dokumentem jak opłacona polisa. Jedynym dokumentem potwierdzającym jest certyfikat potwierdzający całe ubezpieczenie spółki.
Czy to wystarczy ?
Witam, Otrzymałam wezwanie do uzupełnienia braków w ofercie. Brakuje aktualnej polisy w języku polskim z potwierdzeniem jej opłacenia. Do oferty dołączyłam certyfikat potwierdzający ubezpieczenie całej grupy ( zagranicznej ) do której spółka należy. Polisa jest w języku angielskim. Więc sama spółka nie opłaca żadnej innej polisy. Czy mogę sama przetłumaczyć ten certyfikat na język polski i poświadczę za zgodność z oryginałem ? Dodatkowo napiszę krótką informację, że nie dysponujemy takim dokumentem jak opłacona polisa. Jedynym dokumentem potwierdzającym jest certyfikat potwierdzający całe ubezpieczenie spółki. Czy to wystarczy ?
1
2018-03-02 09:45 0

R.

Renata .....

24

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 czerwca 2013 r. KIO 1308/13 -"Zauważyć należy, że przepis ww. rozporządzenia nie wymaga przedkładania tłumaczenia przysięgłego. Dokument może być przetłumaczony przez samego wykonawcę". chodzi o przepis § 16.1 Rozporządzenia w/s rodzajów dokumentów
Chyba że w SIWZ jest wymóg tłumacza przysięgłego.
Czy polisa była wymagana na potwierdzenie spełnienia warunku? To nie musi być opłacona polisa, zgodnie z § 2. ust 2 pkt 4) ma potwierdzać ubezpieczenie wykonawcy od oc, a § 2 ust 3 pozwala "jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp"
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 czerwca 2013 r. KIO 1308/13 -"Zauważyć należy, że przepis ww. rozporządzenia nie wymaga przedkładania tłumaczenia przysięgłego. Dokument może być przetłumaczony przez samego wykonawcę". chodzi o przepis § 16.1 Rozporządzenia w/s rodzajów dokumentów Chyba że w SIWZ jest wymóg tłumacza przysięgłego. Czy polisa była wymagana na potwierdzenie spełnienia warunku? To nie musi być opłacona polisa, zgodnie z § 2. ust 2 pkt 4) ma potwierdzać ubezpieczenie wykonawcy od oc, a § 2 ust 3 pozwala "jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp"
1
2018-03-02 10:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy