Forum


Powrót Niekompletny dokument

B.

Beata .....

3

Wykonawca złożył niekompletny program szkolenia do oferty. Zamawiająca wskazał co powinien zawierać program. Czy można wezwać wykonawcę do uzupełnienia programu jeżeli dokument ten nie był wymagany jako dokument spełniający warunki udziału w postępowaniu. Był jedynie zapis w opz, że do oferty należy dołączyć program szkolenia, który powinien zawierać...
Wykonawca złożył niekompletny program szkolenia do oferty. Zamawiająca wskazał co powinien zawierać program. Czy można wezwać wykonawcę do uzupełnienia programu jeżeli dokument ten nie był wymagany jako dokument spełniający warunki udziału w postępowaniu. Był jedynie zapis w opz, że do oferty należy dołączyć program szkolenia, który powinien zawierać...
1
2018-03-04 20:49 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Za bardzo nie wiem po co zamawiającemu już z ofertą program szkolenia. -jeśli to nie stanowi ani spełniania warunków udziału w postępowaniu, ani nie stanowi kryterium oceny ofert to po co? Przecież można się w umowie zabezpieczyć, że np. wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedstawi zamawiającemu program szkolenia, jeśli nie to np. kary umowne. Ponadto w OPZ można opisać co musi zawierać program szkoleń i wtedy obowiązuje każdego.
Za bardzo nie wiem po co zamawiającemu już z ofertą program szkolenia. -jeśli to nie stanowi ani spełniania warunków udziału w postępowaniu, ani nie stanowi kryterium oceny ofert to po co? Przecież można się w umowie zabezpieczyć, że np. wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedstawi zamawiającemu program szkolenia, jeśli nie to np. kary umowne. Ponadto w OPZ można opisać co musi zawierać program szkoleń i wtedy obowiązuje każdego.
1
2018-03-05 07:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy