Forum


Powrót spółka cywilna

J.

Joanna .....

3

Dzień dobry,
ofertę w przetargu złożyła spółka cywilna Pan X i Pani X. Oferta została podpisana przez Pana X, oświadczenia dotyczące spełniania warunków i przesłanek wykluczenia oraz grupy kapitałowej złożył także tylko Pan X. Do oferty załączono pełnomocnictwo dla Pana X od Pani X, o treści : ... upoważniam Pana X do reprezentowania mnie w postępowaniu, tj. do złożenia oferty, składania wszelkich oświadczeń, wyjaśnień treści oferty, zawarcia umowy ... Czy to oznacza, że wystarczające jest, że oświadczenie wstępne i dot. grupy kapitałowej złoży tylko Pan X, czy powinnam wezwać także Panią X do złożenia tych oświadczeń?
Dzień dobry, ofertę w przetargu złożyła spółka cywilna Pan X i Pani X. Oferta została podpisana przez Pana X, oświadczenia dotyczące spełniania warunków i przesłanek wykluczenia oraz grupy kapitałowej złożył także tylko Pan X. Do oferty załączono pełnomocnictwo dla Pana X od Pani X, o treści : ... upoważniam Pana X do reprezentowania mnie w postępowaniu, tj. do złożenia oferty, składania wszelkich oświadczeń, wyjaśnień treści oferty, zawarcia umowy ... Czy to oznacza, że wystarczające jest, że oświadczenie wstępne i dot. grupy kapitałowej złoży tylko Pan X, czy powinnam wezwać także Panią X do złożenia tych oświadczeń?
1
2018-03-05 08:09 0

K.

Karolina .....

86

Panuje zasada, że oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i grupy kapitałowej winien złożyć każdy z wspólników spółki cywilnej. Nie mniej jednak , gdyby w treści pełnomocnictwa było napisane: ja pani X upoważniam pana X do złożenia w moim imieniu oświadczeń wstępnych, tj. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia i oświadczenia o gr. kapitałowej, to bym się zastanawiała czy wzywać.
Panuje zasada, że oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i grupy kapitałowej winien złożyć każdy z wspólników spółki cywilnej. Nie mniej jednak , gdyby w treści pełnomocnictwa było napisane: ja pani X upoważniam pana X do złożenia w moim imieniu oświadczeń wstępnych, tj. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia i oświadczenia o gr. kapitałowej, to bym się zastanawiała czy wzywać.
1
2018-03-05 08:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy