Forum


Powrót Karty katalogowe

H.

Hubert .....

21

Witam, stanąłem przed następującym dylematem. Jesteśmy na etapie przygotowania postępowania na dostawę rur wodociągowych. (poniżej progów). Nie stawiamy żadnych warunków udziału w postępowaniu dot. kompetencji, sytuacji finansowej lub ekonomicznej, czy zdolności zawodowej lub technicznej. Chcemy żądać jedynie kart katalogowych. I tu proszę o podpowiedź, czy:
1) muszę wymagać oświadczenia o spełnianiu warunków, skoro ich nie stawiam ? Idąc za wyjaśnieniem UZP - nie powinno się go żądać.
2) karty katalogowe wykonawca ma złożyć wraz z ofertą czy na wezwanie z art. 26.2 (najwyżej oceniony w rankingu) ?
Bardzo proszę o pomoc.
Witam, stanąłem przed następującym dylematem. Jesteśmy na etapie przygotowania postępowania na dostawę rur wodociągowych. (poniżej progów). Nie stawiamy żadnych warunków udziału w postępowaniu dot. kompetencji, sytuacji finansowej lub ekonomicznej, czy zdolności zawodowej lub technicznej. Chcemy żądać jedynie kart katalogowych. I tu proszę o podpowiedź, czy: 1) muszę wymagać oświadczenia o spełnianiu warunków, skoro ich nie stawiam ? Idąc za wyjaśnieniem UZP - nie powinno się go żądać. 2) karty katalogowe wykonawca ma złożyć wraz z ofertą czy na wezwanie z art. 26.2 (najwyżej oceniony w rankingu) ? Bardzo proszę o pomoc.
1
2018-03-05 09:04 0

R.

Renata .....

24

1) ja bym nie wymagała bo nie ma czego oświadczać
2) na wezwanie z 26.2. - (...) zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1" a w 25.1. 2) mowa jest o spełnieniu przez dostawy, usługi, roboty określonych wymagań. Chyba że karty katalogowe stosowane byłyby do określenia jakichś parametrów,które oceniane będą w kryterium, wtedy wraz z ofertą i nie podlegają uzupełnieniu.
1) ja bym nie wymagała bo nie ma czego oświadczać 2) na wezwanie z 26.2. - (...) zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1" a w 25.1. 2) mowa jest o spełnieniu przez dostawy, usługi, roboty określonych wymagań. Chyba że karty katalogowe stosowane byłyby do określenia jakichś parametrów,które oceniane będą w kryterium, wtedy wraz z ofertą i nie podlegają uzupełnieniu.
1
2018-03-05 09:48 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy