Forum


Powrót Powołanie komisji przetargowej

R.

Rafał .....

6

Mam pytanie, jeśli Zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania przetargowego zewnętrznemu podmiotowi w oparciu o art. 15 ust. 2 oraz 15 ust. 4 pkt. 3. Kto w takim przypadku powołuje komisję przetargową czy podmiot prowadzący postępowanie czy kierownik Zamawiającego ??
Mam pytanie, jeśli Zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania przetargowego zewnętrznemu podmiotowi w oparciu o art. 15 ust. 2 oraz 15 ust. 4 pkt. 3. Kto w takim przypadku powołuje komisję przetargową czy podmiot prowadzący postępowanie czy kierownik Zamawiającego ??
1
2018-03-05 11:39 1

T.

Teresa .....

22

Art. 18. 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego.
2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego.
To powinno wynikać z pełnomocnictwa w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania.
Art. 18. 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego. 2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego. To powinno wynikać z pełnomocnictwa w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania.
1
2018-03-05 11:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy