Forum


Powrót JEDZ

EK

Ewa Kowalczyk

0

Dzień dobry. Jestem dopiero początkująca w zamówieniach publicznych i już mam dylemat. Mianowicie chodzi mi o to czy w zamówieniach powyżej progu z art. 11.8 Wykonawca powinien poza dokumentem JEDZ złożyć także oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia? Czy z JEDZ-a to powinno wynikać? I jak to jest z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej? Składa się je wraz z ofertą i JEDZ, czy dopiero po otwarciu ofert wzywa się Wykonawce, który został najwyżej oceniony do złożenia takiego oświadczenia? Z góry dziękuje za pomoc i przepraszam, że moje pytania wydają się być może banalne dla niektórych, ale tak jak napisałam na wstępie, zamówieniami zajmuje się dosłownie 2 miesiące. Ewa
Dzień dobry. Jestem dopiero początkująca w zamówieniach publicznych i już mam dylemat. Mianowicie chodzi mi o to czy w zamówieniach powyżej progu z art. 11.8 Wykonawca powinien poza dokumentem JEDZ złożyć także oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia? Czy z JEDZ-a to powinno wynikać? I jak to jest z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej? Składa się je wraz z ofertą i JEDZ, czy dopiero po otwarciu ofert wzywa się Wykonawce, który został najwyżej oceniony do złożenia takiego oświadczenia? Z góry dziękuje za pomoc i przepraszam, że moje pytania wydają się być może banalne dla niektórych, ale tak jak napisałam na wstępie, zamówieniami zajmuje się dosłownie 2 miesiące. Ewa
0
2016-08-16 07:55 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

W postępowaniach powyżej progów unijnych, wszyscy muszą złożyć JEDZa bez tych oświadczeń (one są już zawarte w JEDZ). Natomiast oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składają wszyscy wykonawcy którzy złożyli ofertę, ale w terminie 3 dni od umieszczenia na stronie internetowej informacji (art. 24 ust.11)
W postępowaniach powyżej progów unijnych, wszyscy muszą złożyć JEDZa bez tych oświadczeń (one są już zawarte w JEDZ). Natomiast oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składają wszyscy wykonawcy którzy złożyli ofertę, ale w terminie 3 dni od umieszczenia na stronie internetowej informacji (art. 24 ust.11)
1
2016-08-16 08:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy