Forum


Powrót obowiązek osobistego wykonanie kluczowych części zamówienia

R.

Renata .....

24

Czy ktoś zastrzegał zgodnie z 36a.2.1) obowiązek osobistego wykonanie kluczowych części zamówienia?
Jak w takiej sytuacji podejść do warunku wykazania się doświadczeniem? Stawiam warunek wykazania 2 usług polegających na czynnościach x, y, z, z tym, że wymagam osobistego wykonania przez Wykonawcę czynności y i z w moim zamówieniu, więc, mając na uwadze art 22a ust 4, Wykonawca wykazując spełnianie warunku nie może polegać na zdolnościach innych podmiotów w zakresie czynności y i z bo Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli te podmioty zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Czy to w ogóle da się zrobić?
Czy ktoś zastrzegał zgodnie z 36a.2.1) obowiązek osobistego wykonanie kluczowych części zamówienia? Jak w takiej sytuacji podejść do warunku wykazania się doświadczeniem? Stawiam warunek wykazania 2 usług polegających na czynnościach x, y, z, z tym, że wymagam osobistego wykonania przez Wykonawcę czynności y i z w moim zamówieniu, więc, mając na uwadze art 22a ust 4, Wykonawca wykazując spełnianie warunku nie może polegać na zdolnościach innych podmiotów w zakresie czynności y i z bo Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli te podmioty zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Czy to w ogóle da się zrobić?
1
2018-03-06 08:31 0

Ł.

Łukasz .....

1

Pierwsze pytanie czy to co chcecie zastrzec to na pewno jest kluczowa część. Polecam wyrok KIO 1837/17.
Jeżeli wymagasz osobistego wykonania Y i Z to znaczy, że nie można korzystać w Twoim postępowaniu na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich.
Pierwsze pytanie czy to co chcecie zastrzec to na pewno jest kluczowa część. Polecam wyrok KIO 1837/17. Jeżeli wymagasz osobistego wykonania Y i Z to znaczy, że nie można korzystać w Twoim postępowaniu na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich.
1
2018-03-06 08:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy