Forum


Powrót podmiot trzeci a doświadczenie własne

M.

Małgorzata .....

19

Zamówienie podzielone na 9 części. Wykonawca złożył ofertę na wszystkie zadania, w zakresie wiedzy i doświadczenia w projektowaniu sieci cieplnych powołał się na zasoby podmiotu trzeciego. W wykazie robót potwierdzającym spełnienie warunku doświadczenia w zakresie prac projektowych wskazał podmiot trzeci tylko w 4 zadaniach, a w pozostałych wykazał swoje doświadczenie. Czy tak można?
Zamówienie podzielone na 9 części. Wykonawca złożył ofertę na wszystkie zadania, w zakresie wiedzy i doświadczenia w projektowaniu sieci cieplnych powołał się na zasoby podmiotu trzeciego. W wykazie robót potwierdzającym spełnienie warunku doświadczenia w zakresie prac projektowych wskazał podmiot trzeci tylko w 4 zadaniach, a w pozostałych wykazał swoje doświadczenie. Czy tak można?
1
2018-03-06 11:28 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 196

Jeśli podmiot trzeci spełnia warunek i Wykonawca spełnia warunek to jak najbardziej.
Jest to logiczne, że powołał się na podmiot trzeci, który zapewne stanie się podwykonawcą realizującym prace do których warunek referował.
Jeśli podmiot trzeci spełnia warunek i Wykonawca spełnia warunek to jak najbardziej. Jest to logiczne, że powołał się na podmiot trzeci, który zapewne stanie się podwykonawcą realizującym prace do których warunek referował.
1
2018-03-06 11:48 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy