Forum


Powrót OPIS SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

K.

Karolina .....

2

Czy zamawiający może wymagać żeby wszystkie dostawy były tylko i wyłącznie od jednego podmiotu tzn. wykonawca nie może zatrudnić podwykonawcy, który spełnia np. tylko 2 z dostaw a sam wykonawca także 2 ? Poniżej wymagania:
6.1. Za spełniających warunek posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują,
a) co najmniej 2 dostawy licencji oprogramowania bazy danych wraz z asystą techniczną oprogramowania bazy danych, o wartości co najmniej 2 500 000,00 zł brutto, oraz
b) co najmniej 2 dostawy i instalacje infrastruktury informatycznej o wartości min. 200 000,00 zł, w ramach których dostarczono, zainstalowano oraz skonfigurowano infrastrukturę składającą się co najmniej z serwerów, a infrastruktura ta została objęta co najmniej 36 miesięczną asystą techniczną.
Czy zamawiający może wymagać żeby wszystkie dostawy były tylko i wyłącznie od jednego podmiotu tzn. wykonawca nie może zatrudnić podwykonawcy, który spełnia np. tylko 2 z dostaw a sam wykonawca także 2 ? Poniżej wymagania: 6.1. Za spełniających warunek posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, a) co najmniej 2 dostawy licencji oprogramowania bazy danych wraz z asystą techniczną oprogramowania bazy danych, o wartości co najmniej 2 500 000,00 zł brutto, oraz b) co najmniej 2 dostawy i instalacje infrastruktury informatycznej o wartości min. 200 000,00 zł, w ramach których dostarczono, zainstalowano oraz skonfigurowano infrastrukturę składającą się co najmniej z serwerów, a infrastruktura ta została objęta co najmniej 36 miesięczną asystą techniczną.
1
2018-03-06 15:38 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Spełnienie warunku a zatrudnienie podwykonawcy to nie jest to samo. Chyba, że chodzi o podmiot trzeci na potencjał, którego wykonawca może się powołać. W pkt. b jest dostaw czy usługa z dostawą oprogramowania?
Czy w pytaniu nie chodzi o to, żeby postawiony warunek był w całości spełniony przez wykonawcę lub podmiot trzeci?
Spełnienie warunku a zatrudnienie podwykonawcy to nie jest to samo. Chyba, że chodzi o podmiot trzeci na potencjał, którego wykonawca może się powołać. W pkt. b jest dostaw czy usługa z dostawą oprogramowania? Czy w pytaniu nie chodzi o to, żeby postawiony warunek był w całości spełniony przez wykonawcę lub podmiot trzeci?
1
2018-03-07 07:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy